nov
13
2019

Completen

Vijf nachten was ik in het klooster van Westmalle. Bij de cisterci├źnzers, de bierbrouwers. Dinsdagmiddag ben ik weer thuis gekomen. Daarmee moet ik het weer doen zonder de completen.

nov
13
2019

Brecht

Oh mensen, hoedt u voor de man, hij is gevlucht
Oh mensen, hoedt u voor de man, hij is ontvlucht

nov
13
2019

Unisex-namen

Sommige namen zijn geslachtsloos. Ze passen bij zowel een man als een vrouw. Anne is zo’n naam. Je hebt ook namen die qua uitspraak mannelijk en vrouwelijk zijn, maar in de schrijfwijze wel een eigen spelling hebben.

nov
12
2019

Verdwaald

Bij ’n tankstation
In de bergen hiel ver weg
Sprak ik met ’n vrumde
Die kwam ok mar zo daor terecht

nov
12
2019

Gemeentepolitiek

Je kunt niet even een weekend weg zijn, of in de grote steden is het een politiek gebeuren.

nov
12
2019

Westmalle

De afgelopen dagen was ik niet ziek. Ik was gewoon afwezig. Of nou ja, gewoon? Ik was voor vijf nachten in het klooster van Westmalle. Sinds ik daar in 2017 tien dagen heb meegeleefd met de broeders, kom ik met een onregelmatige kalender terug in dit dorp op de Antwerpse kempen.

nov
07
2019

Post

In mijn brievenbus ontving ik een oproep van de bloedbank. In een plastic omhulsel. Een gesealde oproep. Met een voorbedrukt kaartje.

nov
07
2019

Over de streep

Bij de KRO was een tijdlang het televisieprogramma Over De Streep te zien. Onder leiding van een Amerikaanse opnameleider en presentator Arie Boomsma, gingen scholieren met elkaar in gesprek. Grofweg bestonden de uitzendingen in twee delen: tijdens de eerste helft gingen de jongeren in groepjes in een kring zitten en beantwoordden ze de vraag: “Als je me echt zou kennen, dan…”

nov
07
2019

Kentucky

Down in Jericho Kentucky
The mines have all caved in
Down in Jericho

nov
06
2019

Dankdag ’19

Goede God, Vader in de hemel,
Wij danken u onder alle omstandigheden.