Archive for mei, 2014

mei
31
2014

Schrijverswegje

Onlangs moest ik in Hasselt zijn om een interview te houden. Een aangenaam gesprek, waarbij het een en ander is besproken. In Hasselt heb je bijzondere plekken. En mooie straatnamen. Eén wil ik er specifiek uitlichten. Dat is het Schrijverswegje.

Met zo’n naam is alles gezegd. Als ik ga verhuizen, moet dat naar Hasselt. En deze straat. Dit wegje.

mei
30
2014

LPF-achtige taferelen bij 50Plus

Het is dieptriest, de ontwikkelingen bij 50Plus. De partij zit met twee zetels in de Tweede Kamer, en alsnog kan er bonje zijn. Na het vertrek van homoactivist Henk Krol, nam Norbert Klein het fractievoorzitterschap op zich. 50Plus-er Martine Baay-Timmerman nam de lege plek van Krol op.

mei
29
2014

Heilig zingen

De laatste weken wordt in het Nederlands Dagblad een discussie gevoerd over “Opwekking”. De één vindt het maar vrome magie, de ander zegt dat gereformeerden hun gevoelens niet uiten en dus Opwekking met de handrem wordt gezongen, en de derde is ervan overtuigd dat Opwekking een onderdeel is van het brede spectrum van kerkmuziek.

Ik behoor tot de groep van mensen die Opwekking vrome magie vindt. Deze liedbundel heeft de sfeer om zich heen van dwang, zowel in tekst als in muziek. Qua tekst valt het een en ander af te dingen op Opwekking. Qua sfeer heeft Opwekking wat weg van massapsychologie.

Of, zoals Rikkert Zuiderveld zingt over televisiedominees: “Het mooist van alles vind ik wanneer ze ook gaan zingen / zo heilig dat de tranen je haast in de ogen springen”. Je moet Opwekking anno 2014 wel mooi vinden: nieuwtestamentische liederen! Prijs de Heer.

De opdringerige heiligheid is voor mij een stap te ver. Prima als het binnen het spectrum van de kerkmuziek past – maar het is dan wel een flank waar ik me niet bevind.

mei
28
2014

50Plus-Kamerfractie valt uiteen

DEN HAAG De 50Plus-fractie is uit elkaar gevallen. Fractievoorzitter Klein zette zijn enige fractiegenoot Baay-Timmerman uit de fractie wegens een volgens hem “onherstelbare vertrouwensbreuk”. Toen hij daarover geïnterviewd werd door de pers, hoorde hij dat het bestuur van 50Plus het vertrouwen in hem opgezegde en hem heeft gevraagd zijn zetel ter beschikking te stellen.

mei
27
2014

Bart De Wever informateur

BRUSSEL Koning Filip heeft Bart De Wever aangewezen als informateur. De leider van de Vlaams-nationalistische N-VA mag nu gaan onderzoeken met welke partijen een federale regeringscoalitie mogelijk is.

mei
27
2014

Paus: celibaat kan veranderd worden

VATICAANSTAD Paus Franciscus vindt het celibaat, het ongehuwd zijn van de katholieke geestelijken, geen vaststaand dogma. De kerkleider vindt wel dat niet trouwen de norm is voor onder meer de priesters. Dat zei Franciscus tegen journalisten, in het vliegtuig vanuit het Midden-Oosten naar Vaticaanstad. Een vergelijkbare uitspraak deed de paus toen hij nog aartsbisschop in Buenos Aires was.

mei
26
2014

Tony Garnier

Misschien is Tony Garnier de beste bassist ter wereld. Misschien. Want al bijna vijfentwintig jaar is Garnier de bassist van Bob Dylan. In al die jaren staat hij onafgebroken met de grootmeester op het podium. Hij is de enige muzikant die zo’n lange periode met Dylan op het podium staat.

De eerste show van Garnier bij Dylan was 10 juni 1989, in de Statenhal in Den Haag, in Nederland. Hij verving tijdens de tournee, die toen al acht avonden bezig was, de bassist Kenny Aaronson, De Nederlandse show kende de volgende setlist:

1. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)

2.Ballad Of Hollis Brown

3. Masters Of War

4. I’ll Be Your Baby Tonight

5. Shelter From The Storm

6. Highway 61 Revisited

7. Mr. Tambourine Man

8. Don’t Think Twice, It’s All Right

9. Knockin’ On Heaven’s Door

10. I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met)

11. Trail Of The Buffalo (trad. arr. Woody Guthrie)

12. I Shall Be Released

13. Like A Rolling Stone

14. To Ramona

15. All Along The Watchtower

Gitarist G. E. Smith speelde slide guitar bij Highway 61 Revisited, en nam de achtergrondzang op zich tijdens Knockin’ On Heaven’s Door.

Ter kennisgeving aangenomen.

Sinds deze avond speelt Garnier de bas bij Dylan. In al die jaren heeft de bassist zich ontwikkelt tot de musical director van Dylans begeleidingsband. Hij heeft veel collega-bandleden meegemaakt. Waaronder de multi-instrumentalist Larry Campbell, die elk snaarinstrument kon bespelen. Freddy Koella die onder meer wijlen Willy DeVille begeleidde. Dylans neef George Recelli op de drums. De drummer Winston Watson, bekend van MTV Unplugged. Bijvoorbeeld. Om wat namen te noemen.

Al die tijd stond Garnier daar gewoon. Op het podium.

mei
26
2014

Term “vrijgemaakt” is overbodig

Ede – De toevoeging ‘vrijgemaakt’ in de naam van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) kan in de toekomst achterwege blijven. Dat stellen de deputaten herziening kerkorde van (een commissie binnen de GKV) in een rapport voor de synode.

De deputaten constateren dat ‘in de komende jaren de kans op verwarring met de voormalige Gereformeerde Kerken (synodaal) zal afnemen’, omdat deze kerken in 2004 opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland. Ze stellen dat in de toekomst voor gereformeerd-vrijgemaakten de aanduiding Gereformeerde Kerk voldoet.

Anderzijds is de afkorting GKV inmiddels een begrip, constateert de commissie. Ze adviseert de synode daarom om voorlopig de domeinaanduiding gkv.nl te handhaven. De deputaten adviseren de synode ook om de Protestantse Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken te informeren over de aanpassing in de naam. De synode vergadert over twee weken over de nieuwe kerkorde.

 

Bron: Friesch Dagblad

mei
25
2014

Vriendschap

Twee jaar geleden maakte ik een ‘soundtrack’ bij een projectweek van E&R Beerze. Het waren nummers die op een of andere manier pasten bij het projectthema, het weekthema en de voorbereidingen op de projectweek. Als eisen voor de soundtrack had ik dat de nummers allemaal Nederlandstalig moesten zijn. En de nummers hoefden niet per se christelijk te zijn.

mei
24
2014

Liedboek

De synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft gisteren het nieuwe Liedboek voor de Kerken vrijgegeven. De plaatselijke kerkenraden beslissen welke liederen uit dit Liedboek gezongen mogen worden – de landelijke synode schrijft niets voor, omdat plaatselijke ontwikkelingen ‘onomkeerbaar zijn’. Vreemd is het niet dat de Gkv meegaat met dit Liedboek. In 2008 sprong de kerk in bij het proces tot het maken van dit boek.

Waarvan akte.

Zoals altijd levert een nieuw liedboek kritiek op. Eerder al liet de Nederlands Gereformeerde Kerk in Apeldoorn bijvoorbeeld weten niet mee te doen met dit Liedboek. Volgens NGK-dominee Willem Smouter zijn de teksten te algemeen en te weinig specifiek over het geloof. “Dat brengt een andere spiritualiteit binnen dan wat wij zingend willen uitdragen,” aldus Smouter (ND, 31 december 2013).

Ook de Voortgezet Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) ontraden dit nieuwe Liedboek. In het Nederlands Dagblad van 14 april dit jaar laat de synode, bij monde van woordvoerder ds. Anja van Harten-Tip, weten: “God wordt in sommige liederen neergezet als een vrouw of als een geest. Dat is veel vager dan we gewend zijn.”

De oecumenische basisgroepen weigeren ook dit nieuwe Liedboek, en gaan een eigen liedboek samenstellen (ND, 3 februari 2014). De Gereformeerde Bond binnen de PKN streeft naar een “royale bundel met goede kerkliederen voor alle erediensten” (ND, 11 april 2014). Ook het Evangelisch Werkverband, de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad zijn aangehaakt bij een nieuw liedbundel (ND, 2 februari 2014).

Wie overigens dacht dit soort onenigheid alleen plaatsvindt binnen de “traditionele kerken”, komt bedrogen uit. Eind vorig jaar schreef Hans Riphagen een kritisch verhaal over Opwekking. In die liederen is een vertekend Gods- en mensbeeld. Vijftig liederen onderzocht Riphagen. “In maar liefst 43 van de vijftig liederen waarvan Riphagen de tekst onderzocht, wordt God rechtstreeks aangesproken. Slechts zeven gaan er óver God. De liederen lopen daardoor het risico van ‘geestelijk narcisme’, zegt de docent liturgiek: ‘samen met het hoge ervaringsgehalte maakt dit dat God niet meer is dan een projectie van onze eigen onvervulde verlangens. God is dan niet meer de Ander, maar zit opgesloten in onze eigen ervaring’.”

Het evangelische lied is uitgehold tot een abstracte ervaring in het hier en nu, los van alle concrete voorbeelden. Jezus komt nauwelijks ter sprake, alleen als Koning, Overwinnaar, God – maar niet als mens onder de mensen. ‘De mens Jezus van Nazareth verdwijnt, en daarmee ook de profetische Jezus, die controversieel, confronterend en storend was. Jezus wordt losgemaakt van de politieke, economische, culturele en religieuze werkelijkheid van de eerste eeuw, en verliest daarmee zijn scherpte.”

“De liederen creëren een romantisch beeld van Gods reddende liefde, schrijft Riphagen, en zijn nogal eenzijdig in hun beeldgebruik. Metaforen als ‘kroon’, ‘heerschappij’, ‘koninkrijk’ en ‘majesteit’ komen rijkelijk voor, maar Bijbelse metaforen als herder, brood van het leven, wijnstok, dienstknecht of hogepriester zijn vrijwel afwezig.”

Wat ik, als pastor, vind? Het nieuwe ‘traditionalisme’ wordt niet zonder meer aangenomen. Opwekking heeft mij al nooit echt kunnen overtuigen – met de argumentatie van Riphagen meegenomen. We moeten vooruit: zingen is goed, voor alle christenen. Dat je het niemand honderd procent naar de zin kan maken, is zonder meer duidelijk. Maar als we wat “fout” is, schrappen, misschien houden we dan een grote consensus over waar we weer eeuwen mee vooruit kunnen.

En trouwens, wat is er mis met liederen die al eeuwen lang worden gezongen en iedereen overtuigend zingt?