Archive for februari, 2015

feb
03
2015

Verkiezingen

Gisteren was het de Dag van de Kandidaatstelling. In alle provincies en voor alle waterschappen werden de kieslijsten ingediend. Vanmiddag, om 16 uur, kwamen de provinciale Kiesraden bijeen om over de ingediende lijsten te vergaderen. Een besloten bijeenkomst, waarna de Kiesraad de lijsten op de website publiceerden.

Als secretaris van de ChristenUnie aan mij de taak om voor de Friese lijsten te zorgen. Voor de Provinciale Staten en it Wetterskip. Vandaag was het een lange dag: ik zou gebeld worden wanneer er een verzuim was – jargon om te zeggen dat er iets ontbrak of fout was. Maar alles volgens het principe: geen bericht, goed bericht.

Aan het begin van de avond werd op de website dus de lijsten gepubliceerd. Op Kiesraad.nl de lijst voor de Staten, op de site van It Wetterskip die van het waterschap. En gelukkig: de lijsten zijn zonder verzuim aangenomen!

Dat betekent dat we kunnen gaan ‘afkijken’. Op de lijst van de Staten staat de ChristenUnie bovenaan met ingediende namen. Dat doet me natuurlijk goed: “mijn” lijst trekt de collega-lijsten. Ik zie de bekende lijsten en lijsttrekkers: Anja Haga voor de ChristenUnie, Jelle Hiemstra voor Friese Koers, Max Aardema voor de PVV en Sander de Rouwe voor het CDA – om maar eens wat te noemen.

En dan it Wetterskip. Weinig mensen uit Leeuwarden, weinig bekende namen. Of het moet (in algemene zin) oud-minister Tineke Huizinga-Heringa zijn, op plek 8 voor de ChristenUnie. Of O.A. van der Galiën – is dat niet huidig onafhankelijk Statenlid Otto van der Galiën? Otto zat tussen 2003 en 2007 namens de ChristenUnie-SGP in de Friese Staten, en kwam in 2011 opnieuw in dezelfde Staten, maar toen namens de PVV. Maar van die partij nam Van der Galiën afscheid na de ‘Minder, minder, minder’-uitspraak van PVV-leider Geert Wilders.

Enfin.

De lijsten zijn ingediend. Nu campagne, en 18 maart is het woord aan de kiezer.

feb
02
2015

De dag van de kandidaatstelling

michelangelo_schepping_adam_-_handen_450x302

Het is vandaag de ‘Dag van de kandidaatstelling’. Politieke partijen hebben tot vandaag de kans gekregen om de lijsten in te dienen. De kandidatenlijsten zijn voor de verkiezingen van de nieuwe Provinciale Staten en de waterschappen.

De Kiesraad is de onafhankelijke organisatie, die het proces van kandidaatstelling begeleidt. De site van de Kiesraad is overzichtelijk. Het enige waar ik me over verbaas is de banner aan de bovenkant van de site. Een vinger tikt bijna het rode potlood aan.

Daarmee refereert de banner aan Michelangelo’s De Schepping van Adam. Wat zegt de banner, welke suggestie geeft de Kiesraad? Is het potlood God zelf, die de mens aan het werk zet? Of is de democratie de nieuwe godsdienst? Staat de mens in dienst van de politiek?

Me dunkt dat er is nagedacht over deze bovenkant van de website. Maar met welk, dat weet ik niet.

bannerkiesraad_0

feb
01
2015

Maandoverzichten

Toen ik zo’n twee jaar geleden in een gemeentelijk project zat, maakte ik kennis met een meisje dat graag filmde. Aan het einde van elke maand plaatste ze een filmpje op haar Facebook, waarin ze liet zien wat ze die maand had gedaan. Soms dacht ik erover om hetzelfde te doen, maar dan met een geschreven overzicht.

Maar net zo vaak als ik er over nadacht om zoiets te doen, net zo vaak heb ik dit idee afgewezen. Niet zozeer omdat ik niets doe in mijn leven, integendeel. Maar nee, ik publiceer dagelijks op dit blog, en ik ben van mening dat daaruit zichtbaar wordt wat ik in een maand mee maak.

Dus.

Geen maandoverzichten van mijn kant.