mrt
29
2022

21 gebedsmomenten

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Eind vorig jaar verscheen de NBV21, de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Een goede gelegenheid voor een neven-uitgave van Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De Bijbeluitgever kwam deze maand met de uitgave van de Psalmen, aangevuld met 21 gebedsmomenten door de jezuïtische internetpastor Nikolaas Sintobin.
De Vlaamse Amsterdammer heeft de gebedsmomenten ingedeeld in de categorieën Openkomen voor God (‘inleiding’), Het kwaad (deel 1), De navolging van Jezus (deel 2), Jezus navolgen, ook als er lijden aan te pas komt (deel 3) en Volheid van leven: de verrijzenis (deel 4).
Alle Psalmen die aan bod komen, worden gepresenteerd met één centraal vers. Daaronder staat een korte toelichting op de tekst, aangevuld met een aantal vragen. Het is een gebedstraject dat de Ignatiaanse gebedsvorm volgt: een manier van biddend Bijbellezen, ontwikkeld door Ignatius van Loyola. Sintobin zegt hierover: “Dat bidden gaat traag, in kleine stukjes. Bidden met de Psalmen past goed in de veertigdagentijd, want de Psalmen weerspiegelen veel van Jezus. Het gaat erom dat je luistert en stil wordt. Zo probeer je gewaar te worden wat het Bijbelvers tot je zegt. Voel hoe je geraakt wordt, in je hart, diep in je gevoel.”
Het is dus niet een boek om in één avond even door te werken. Je hebt aan één gebedsmoment per dag genoeg – en dus kun je drie weken op pad met dit boek. Alle menselijke emoties komen aan bod, maar ook: broeder Nikolaas biedt het venster vanuit de Psalmen op Jezus. Zeker in de Lijdenstijd, de veertig dagen voorafgaand aan Pasen, kan dit boek een prima gids zijn voor reflectie en bezinning.

Naar aanleiding van:
Psalmen met 21 gebedsmomenten, met de Bijbeltekst van de NBV21, het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap; € 22,50
Het 21-daagse gebedstraject in het boek is ook te volgen als podcast via bijbelgenootschap.nl/psalmen.

Tags // , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.