nov
04
2018

Hoop

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Noem mijn naam
Met die zachte zilveren stem
En kijk mij aan
Ik ben er, ik zal er zijn
Welk verdriet
Rust zo zwaar op je schouders
Wanhoop niet
Want ik ben er, ik zal er zijn

→ Exodus 3: 13. Dit is een naam, een woord. Hoe concreet dit wordt, is zichtbaar in het evangelie van Johannes. Veel “Ik ben”-uitspraken. …het licht, …de goede herder, …levend water, ….brood voor de mensen, …de Mensenzoon, …de Messias, …de weg, de waarheid en het leven, de Koning, de Waarheid [Pilatus vraagt: Wat is waarheid?, Johannes 18: 38, terwijl de vraag moet zijn: Wié is waarheid?] In de Openbaring aan Johannes is het ook: de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood (Openbaring 1: 5A).

Als jij de weg verliest zal ik hem vinden → Je doet mee, de persoon naast je, schouder aan schouder,
Jij het niet meer weet denk ik voor jou → die persoon gelooft voor jou, namens jou
Ik vang de regen op ik stop de wind
Ik ben jouw deken voor de kou

Zie het licht
Dat aan het eind van die tunnel straalt
Net als jouw gezicht
Ik ken het want het hoort bij mij
Ben niet bang
Ik hou jou stevig vast
Niet meer lang
Of dit, dit alles ligt achter jou

Als jij de weg verliest zal ik hem vinden → Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14: 9)
Jij het niet meer weet denk ik voor jou → Mensen van De Weg (Hand. 9: 2)
Ik vang de regen op ik stop de wind
Ik ben jouw deken voor de kou

Hoop, er is hoop → 1 Petrus 5: 10 (Al moet u nog een korte tijd lijden)
Altijd hoop voor jou
Altijd hoop voor mij
Eens – je zult het zien – → Joh. 14: 27 – 31
Gaat het echt voorbij
Alles echt voor bij

Als jij de weg verliest zal ik hem vinden
Jij het niet weet denk ik voor jou
Ik vang de regen op ik stop de wind
Ik ben jouw deken voor de kou → Psalm 91

Als jij jezelf verliest: aan niemand vragen
Alleen aan mij want ik ben voor jou
En is je last te zwaar, ik zal hem dragen → Matteüs 11: 28 – 30
En als het moet dan draag ik jou → Psalm 103: 13; Psalm 68: 20; Deut. 33: 27; Exodus 19: 4.

Woorden van bevrijding, van troost, van hoop, betekenisvolle woorden. Vergelijk het gedicht Voetstappen In Het Zand (Footprins in the sand, Mary Stevenson, © 1936)

Tekst en muziek: Henny Vrienten
© Vreemde Kostgangers, 2017

Wie is hier aan het woord?
Tegen wie heeft hij het, wie is de jij in dit gedicht?
Waar gaat het over, wat wil de ik aan de ander meegeven?

Dan draag ik jou. Als op de vleugels van de adelaar (Exodus 19: 4). Je ziet die adelaar zweven boven de aarde, zoals de Geest in Genesis 1 boven de wateren, de oervloed zweefde. De Geest is er. Als sinds mensenheugenis. En zelfs daarvoor al.
Het is dus goed om te beseffen dat God altijd IS. Ongeacht of wij er zijn en wat wij doen. Dat geldt voor ons, maar ook voor campinggasten. Het initiatief ligt altijd bij God. De uitgestrekte hand komt van Zijn kant. Per definitie.
Het is aan ons om elkaar en de gasten mee te nemen op de weg. Om op gang te komen, om de weg naar het licht te lopen. Als jij niet gelooft, is er altijd iemand anders die namens jou kan geloven, wanneer je met diegene oploopt.
Andersom geldt dat net zo: als jij iemand ziet die niet gelooft, kun je die persoon laten geloven door die persoon mee te nemen. Onderweg, terwijl je beiden bezig bent, heb je kans dat die persoon de draad van het geloof oppikt.
De uitgestoken hand ligt voor het grijpen. We hebben soms een zetje nodig om die hand te grijpen.
We moeten de weg op, de paden op, de lanen in.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.