aug
12
2017

Abe de Vries bedankt voor Japicxpriis

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

LEEUWARDEN Dichter Abe de Vries heeft zich teruggetrokken als kandidaat-winnaar van de Gysbert Japicxpriis 2017. De Vries heeft in een open brief aan cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) gevraagd zijn dichtbundel ‘Brek dyn klank’ te verwijderen van de lijst van genomineerde bundels. Indien de adviescommissie hem de prijs toch toekent, zal hij die weigeren.
De Vries kritiseert vooral de zoektocht naar een provinciedichter. “Jo sneue Poesyalbumdichter fan Fryslân-plannen.” Hij noemt het “yn ien wurd ferskriklik dat jo literêr belied en provinsjereklame net útinoar hâlde kinne en/of wolle”.
De kritiek is al eerder geventileerd. Maar, zegt De Vries, “dat is no in moanne lyn en noch hawwwe jo neat fan jo hearre litten”. De prijs, bedoeld voor Friestalige poëzie uit de jaren 2013-2016, wordt in oktober uitgereikt.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags // , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.