dec
06
2020

Advent 2020 #2

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Sepientia – Wijshied
O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Adonai – Heer en meester
O kom, die Heer en meester zijt,
verschijn ons toch in majesteit!
Verlichte wolk en lopend vuur,
zo waard Gij eens op aarde hier.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Radix Jesse – Wortel van Isaï
Ja kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o herder, sla de boze leeuw!
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Clavis David – Sleutel van David
Onsluit, Gij die de sleutel zijt,
die opendoet en niemand sluit,
het huis van dood en duisternis
waarin uw volk gekluisterd is!
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Oriens – Opgang uit den hoge
Daag op, o grote dageraad,
licht aan, wij zijn ten einde raad,
verjaag de nacht van onze nood
en maak uw toekomst rozerood!
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Rex gentium – Koning van de volken
Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Emmanuel – God-met-ons
Emmanuël, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zegen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

© W. Barnard, Liedboek voor de Kerken 2013, lied 466
Naar Veni, Veni Emmanuel (12e eeuw)

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.