feb
10
2017

Alternatieve feiten

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Sinds de verkiezing en beëdiging van Donald Trump als 45e president van de Verenigde Staten, is de term “Alternative facts” bezig met een opmars. Het is Trump’s manier om de media in te dammen: wanneer de linkse pers met feiten komt, presenteert The Donald alternatieve feiten. Een bekend voorbeeld is de opkomst bij diens inauguratie.
In 2009 waren 1.800.000 mensen bij Obama’s eerste inauguratie, vier jaar later waren het er zo’n 1.000.0000 en in 2017 slechts 250.000. Volgens Trump en zijn persvoorlichter Sean Spicer ligt het allemaal wat anders. “Foto’s van de inauguratie bijeenkomsten waren bewust geframed om zo de enorme mensenmassa voor de National Mall te reduceren. […] Dit was gewoon het grootste publiek dat ooit een inauguratie heeft bijgewoond, punt.” Waarvan akte.
De website MarketingFacts.nl legt een verband met 1984, de roman van George Orwell. In dit boek uit 1948 beschrijft Orwell een totalitair regime, met een politiek systeem dat een perfecte greep heeft op het doen en laten van de onderdanen: Big Brother is watching you. Een grote rol is weggelegd voor het ‘Ministerie van Waarheid’. Het departement doet precies het tegenovergestelde van waar het voor staat: de waarheid wordt voortdurend verdraaid om de continu veranderende verhaallijn van de machthebbende Partij te onderschrijven.
Natuurlijk doet het mij goed als verwezen wordt naar de literatuur. Niets mooiers is het, om de actualiteit te gebruiken om een boek uit de kast te trekken en weer te lezen. Maar ik moet ook denken aan een wat recentere historie, namelijk de Tweede Golfoorlog. De Britten en Amerikanen trokken in 2003 naar Irak, om Saddam Hussein op te halen. De Iraakse leider werd tijdens deze oorlog onder meer bijgestaan door zijn minister van Informatie, Mohammed Saïd al-Sahaf.
Dagelijks deed deze al-Sahaf verslag van de strijd om Bagdad, waarbij zijn geschetste beeld sterk afweek van wat het Pentagon liet weten. Wie herinnert zich deze historische beelden niet, waarin al-Sahaf buiten op straat bij hoog en bij laag beweert dat “They are not even néar Baghdad”, terwijl de Amerikaanse tanks op de achtergrond hun bommen werpen?
Alternatieve feiten. Je kunt proberen om daarmee de (spreekwoordelijke) oorlog te winnen. Maar al is je eigen waarheid nog zo snel, de werkelijkheid achterhaalt haar wel.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.