apr
20
2015

Bed, bad en brood

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

De Leeuwarder burgemeester Ferd Crone (PvdA) stelt bed, bad en brood beschikbaar voor de illegalen in zijn stad. “Deze mensen hebben niets. Vanuit goed fatsoen moeten we ze minimale voorzieningen bieden. Maar absoluut niet de indruk wekken dat ze kunnen blijven in ons land”, tekent de Leeuwarder Courant op uit de mond van de burgervader.
Wat maakt een mens illegaal? We leven hier in een rechtstaat, en dat betekent dat mensen na een onafhankelijke toetsing wel of niet in ons land mogen verblijven. Van de asielprocedure kunnen we vinden wat we willen, maar het is nu zoals het is.
Dat neemt niet weg, dat als een asielzoeker uitgeprocedeerd is maar zonneklaar niet terug kan naar land van herkomst, deze persoon in Nederland blijft zwerven. Het minste wat je dan kunt doen, is het aanbieden van een bed, een bad en een stuk brood. Want wat doet het er in feite toe als iemand illegaal is? – hij is een mens.
We lezen immers in Mattheüs 25 het verhaal over het helpen van onze naasten. Er staat geschreven: ‘Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”’ (Mattheüs 25: 38 – 40, NBV, 2004).
Bed, bad en brood. Het zou zomaar de consequentie kunnen zijn van Jezus’ visie op rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Tags // , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.