feb
04
2018

Bibliobesitas #13

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Dit weekend heb ik het boek Aan een onbekende God van John Steinbeck gelezen. Het is de Salamander-uitgave, de vijfde Nederlandse druk uit 1972. De vertaling is van E.D. Veltman-Boissevain, die To a god unknown in 1953 vertaalde, twintig jaar nadat het in Amerika was verschenen.
In dit boek vertelt Steinbeck het verhaal van Joseph Wayne en zijn broers Thomas, Burton en Benjy. Vier totaal verschillende broers. Joseph lijkt op vader John, gesloten, ontoegankelijk, beangstigend zelfs voor sommigen. Thomas heeft meer met dieren dan met mensen. Benjy is de alcoholist van de familie. En Burton het geweten, de dominee.
Opvallend overigens dat in de boekdata de Amerikaanse titel ‘To a god unknown’ staat vermeldt (dus ‘god’ met kleine letter), terwijl in de Nederlandse vertaling de titel ‘Aan een onbekende God’ is (dus ‘God’ met een hoofdletter). Een klein nuance-verschil: god kan een willekeurige godheid zijn, terwijl God juist de Almachtige uit de Bijbel is.
De titel lijkt me sowieso een verwijzing naar de Bijbel. In Handelingen 17 beschrijft chroniqueur Lucas hoe de apostel Paulus in Athene aan het evangeliseren is geslagen. Hij wordt door de Atheners uitgenodigd om zijn verhaal te doen op de Aeropagus, waarbij Paulus onder meer zegt: “Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: ‘Aan de onbekende god’. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u vertellen.”
Ongetwijfeld zal Steinbeck deze tekst ook kennen, al is het maar omdat de Bijbel een belangrijke culturele invloed heeft op de Amerikaanse samenleving.
De jonge Uitgeverij Bint van Arie Kok heeft het boek onlangs opnieuw uitgegeven, in dezelfde vertaling van E.D. Veltman-Boissevain. Opvallend is dat in deze nieuwe uitgave het woordje ‘God’ is aangepast naar ‘god’. Hoewel overigens niet alle boekenbesprekers in meegaan, zoals Evelien de Nooijer van Over Boeken.
Aan een onbekende God is een roman van Steinbeck, waarin veel van zijn onderwerpen terug te vinden zijn. En dat in een naturalistische/sociaal-realistische stijl, vaak over arme mensen uit de arbeidersklasse.
Niet een heel dik boek, het is in een weekend goed te lezen.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.