feb
19
2016

Bildts

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Vandaag is aan Lutz Jacobi een petitie overhandigd, een aanvraag voor erkenning van het Bildts als minderheidstaal. De Friezin Jacobi is vice-voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. Als het aan de gemeente Het Bildt ligt, voegt minister Ronald Plasterk de Bildtse taal toe aan de lijst van beschermde talen in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden van de Raad van Europa. Omdat de gemeente in 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke kan zij het Bildts niet zelf blijven beschermen.
Het Bildt associeer ik zonder meer met een verhaal van Martin Bril. Toen Martin nog Marten was, vertrok hij naar dit noordelijke Friese dorpje, om te logeren en zich te laten inspireren door een aldaar wonende dichter. Deze po√ętische vriend was vanuit Amsterdam verhuisd naar een arbeiderswoning in de buurt van Nij Altoeane aan de Oude Bildtdijk. Het verslag van die ontmoeting, maar ook van de reis, is te lezen in ‘Niets bewoog in Langelille’, een postuum verschenen verhalenbundel van Bril.
Zou de aanwezigheid van deze dichter of het bezoek van Bril aan deze omgeving, een extra argument zijn voor minister Plasterk om het Bildts al dan niet aan de beschermde talen toe te voegen? En wat dan nog, stel dat ‘we’ deze regionale minderheidstaal Europees erkend krijgen, wat heeft dat voor toegevoegde waarde?
Het Bildt. Mooie omgeving, dat wel.

Tags // , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.