sep
08
2015

Bisschop twijfelt aan pauselijke oproep

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden twijfelt. Sterker nog, hij twijfelt aan de paus zelf. Of althans, aan een uitspraak van paus Francisus. Afgelopen zondag zei de kerkleider in het Vaticaan, dat elke parochie, elk klooster en elke geloofsgemeenschap één vluchtelingengezin moet opnemen. De twee Vaticaanse parochies herbergen inmiddels elk een familie.
Maar hoewel De Korte enthousiast is over dit plan, vraagt hij af of dit dé manier is. “Ervaringen uit het verleden laten zien dat deze opvang ook problemen kan brengen. Je krijgt te maken met zwaar getraumatiseerde vluchtelingen. Dan denk ik dat het beter is deze in opvangcentra onder te brengen, waar men ervaring heeft met deze problematiek.”
De Korte wijst er wel op dat kerken al jaren vluchtelingen op allerlei manieren helpen. Met een maaltijd, een wandeling, een kerkdienst of een bezoek aan voetbalwedstrijd. Of op financieel en juridisch gebied of met taalonderwijs.
Tot zover de katholieke geestelijke. En hij heeft natuurlijk een punt. In ons overgeorganiseerde samenleving is altijd wel iets of iemand die beter professionele hulp kan bieden aan vluchtelingen. En helpen kan zeker kleiner. Maar ergens wringt het toch.
Moet je iemand de deur weigeren als hij aanklopt? Het is wat Jezus zegt in Mattheüs 25: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Klinkt dat te religieus? Wat denk je dan van Ernst Jansz in ‘Dit Huis’:

dit huis heeft hier al lang gestaan
aan het einde van de wegen
dit huis heeft hier al lang gestaan
het kende storm en regen

zo heeft het statig trots en groot
steeds weer onderdak geboden
aan vermoeiden op hun tocht
aan wie er maar een toevlucht zocht

een moeder met haar kind
een man met een viool
een student met idealen
een meisje van plezier
een koning zonder troon
een verteller van verhalen

Laat die vreemdeling maar aankloppen. De deur draait naar binnen.

Tags // , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.