aug
18
2016

Boek: Philip Dröge – Moresnet

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

droge-evenement

Een merkwaardige geschiedenis, dat van Neutraal Moresnet. Een eeuw lang vormde dit stukje niemandsland een tijdelijke oplossing tussen Nederland en Pruisen. Na de onafhankelijkheid van de Zuidelijke Nederlanden, vormde de Vaalserberg een vierlandenpunt. Wat er zich heeft afgespeeld en hoe het zo gekomen is met Moresnet, daarover schreef journalist en historicus Philip Dröge een uitstekend boek: Moresnet – Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje.

Dröge schrijft makkelijk en dat is ook wel nodig. Het verhaal van Moresnet is al ingewikkeld genoeg. Oorzaak van dit complexe gebeuren, is de zinkmijn van dit bijzondere gebied. Na de definitieve nederlaag van Napoleon, worden de Europese kaarten opnieuw getekend. Zowel Nederland als het toenmalige Pruisen wil de zinkmijn (goede bron van inkomsten!) graag inlijven.

Maar beide landen geven elkaar geen millimeter toe. Met als tijdelijke oplossing om het gebied van 3,44 km² semi-autonoom te laten zijn. Zowel Nederland als Pruisen levert een commisaris, de burgemeester is het ‘staatshoofd’ en de veldwachter is de rijkswacht . Voor de wet- en regelgeving grijpt men gemakshalve terug op de Code Napoleon, het wetgevingspakket van Napoleon Bonaparte.

Hoe het gebied alsnog verdeeld kon worden? De uitgeputte mijn speelt daarin een rol. Maar net zo goed de ontwikkelingen op gebied van natiestaten, en de Grote Oorlog hebben zo hun invloed gehad. Zo opmerkelijk als dit statenloze staatje ontstond, is dit merkwaardige landje ook gestopt met bestaan.

Zo kan dan lopen met een vergeten land.

.

N.a.v.: Philip Dröge – Moresnet, opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje, Uitgeverij Spectrum, eerste druk 2016

Tags // , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.