nov
29
2018

Burgemeester Leeuwarden stopt

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

LEEUWARDEN Burgemeester Ferd Crone neemt volgend jaar afscheid van Leeuwarden. Hij stelt zich beschikbaar voor de PvdA in de Eerste Kamer.
Crone (64) is nu elf jaar burgervader van de Friese hoofdstad. Toen hij aantrad, beloofde hij langer te blijven dan zijn recente voorgangers en dat heeft hij ruimschoots waargemaakt. Hij is de langst dienende burgemeester sinds Johannes Brandsma (ambtstermijn 1967-1983). Crone werd in november 2007 geïnstalleerd als opvolger van VVD’er Geert Dales. Voor de herindeling van 2014 werd hij benoemd als tijdelijke ambtsdrager van de heringedeelde gemeente (met noordelijk Boarnsterhim). Later dat jaar werd hij opnieuw definitief benoemd voor zes jaar, dus tot in 2020.

Fors gegroeid
Tijdens Crones burgemeesterschap is Leeuwarden fors gegroeid. Er vonden twee gemeentelijke herindelingen plaats en de stad zelf werd ook sterk uitgebreid met de Heak om Leeuwarden, een Nieuw Zaailand, nieuwe wijken als De Zuidlanden. Als kers op de taart was er dit jaar de Culturele Hoofdstad, waarvoor Crone veel gelobbyd heeft. Burgemeester Ferd Crone neemt volgend jaar afscheid van Leeuwarden. Hij stelt zich beschikbaar voor de PvdA in de Eerste Kamer.
Crone (64) is nu elf jaar burgervader van de Friese hoofdstad. Toen hij aantrad, beloofde hij langer te blijven dan zijn recente voorgangers en dat heeft hij ruimschoots waargemaakt. Hij is de langst dienende burgemeester sinds Johannes Brandsma (ambtstermijn 1967-1983). Crone werd in november 2007 geïnstalleerd als opvolger van VVD’er Geert Dales. Voor de herindeling van 2014 werd hij benoemd als tijdelijke ambtsdrager van de heringedeelde gemeente (met noordelijk Boarnsterhim). Later dat jaar werd hij opnieuw definitief benoemd voor zes jaar, dus tot in 2020.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.