nov
20
2018

Adventswandeling

In Suhuisterveen wordt zondag 2 december, de eerste adventszondag van 2018, een adventswandeling gehouden. De deelnemers komen om 16.00 uur bij elkaar in de Doarpstsjerke waar begonnen wordt met een korte viering. Er wordt gezongen, gebeden en uit de Bijbel gelezen. Daarna vindt de wandeling plaats van ongeveer een half uur die gedeeltelijk lang de oude Feanster Feart voert. Het eerste deel wordt in stilte afgelegd en tijdens het tweede gedeelte kunnen de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen. Na de tocht is er in de Doarpstsjerke nog een afsluitende viering. Daarna is er voor de deelnemers koffie en thee in het gebouw naast de kerk.

nov
19
2018

Zwagerman 

Zondag zond de NPO de documentaire Voor Alles Bang Geweest uit. Het is een film van journalist Coen Verbraak en gaat over Joost Zwagerman, die zijn 55e verjaardag gevierd zou hebben. Ware het niet dat hij op 51-jarige leeftijd in zijn woonplaats Haarlem een eind aan zijn leven had gemaakt. De avond dat zijn dichtbundel De stilte van het licht verscheen, zou hij erover praten in het Radio 4-programma Opium op 4. De redactie zat op de schrijver te wachten, maar ‘Zwaag’ kwam niet opdagen.

nov
18
2018

Schaduwen in de nacht

De nachten worden langer. Dat betekent dat we mooie avonden tegemoet gaan. Goede gelegenheden om in de rookstoel te zitten met een sigaar en platen draaien. De elpee Shadows In The Night van Bob Dylan is zo’n goede elpee voor deze gelegenheid. Een album dat ik associeer met mijn eerste termijn als ouderling in mijn gemeente.

nov
17
2018

Kroniek #12: Hoogeveen

Met enige regelmaat kom ik in Hoogeveen. Deze Drentse stad is de plek waar een van mijn vrienden woont. Dus daarmee is mijn aanwezigheid aldaar dan gerechtvaardigd. Zou er uit Hoogeveen iets goeds kunnen komen? Tijd om Querido’s letterkundige reisgids van Nederland van Willem van Toorn tevoorschijn te halen.

nov
16
2018

Mercury sound

Wat is die zachte zilveren stem? Ik gaf een Bijbelstudie in den lande naar aanleiding van een tekst van de Vreemde Kostgangers. In die tekst komt de zachte zilveren stem naar voren. Zonder verdere toelichting, in het vaste vertrouwen dat het helder is waar het om gaat. Het is immers dié zachte zilveren stem.

nov
15
2018

Inleiding Hebreeën 8

Hoofdstuk 8 uit de brief aan de Hebreeën is de kern van de boodschap van de schrijver. Hij is helder in wat hij betoogd. In de voorgaande hoofdstukken heeft de auteur al laten weten dat de oudtestamentische wetten van tijdelijke aard zijn, vooruitwijzend naar dat ene offer aan het kruis. In zekere zin is deze brief een uitwerking van de eerste “synode” in Handelingen 15, waar wordt gesproken over de noodzaak van de Mozaïsche wetten voor christenen uit de heidenen.

nov
14
2018

Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi ligt onder vuur – dat wil zeggen dat verschillende organisaties hun steunbetuigingen aan haar intrekken. Aung San Suu Kyi is de officieuze leider van de burgerregering in Myanmar (Birma) en stond jarenlang onder huisarrest als als oppositieleider tegen het militaire bewind. Ze ontving van diverse kanten prijzen en onderscheidingen voor haar vreedzame en geweldloze strijd voor democratie en mensenrechten.

nov
13
2018

Sint Jansdal

Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de enig overgebleven kandidaat om de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Dat is mooi nieuws, want het is een gelegenheid om weer eens aan dat ziekenhuis terug te denken.

nov
12
2018

Beschermde kerkuil

De succesvolle proef langs snelweg A7 bij Beetsterzwaag om het aantal dode kerkuilen terug te dringen, wordt geadopteerd door de provincie Noord-Holland. Dat meldt de Leeuwarder Courant maandag. Ik ben geen bioloog of stadsecoloog, maar moet toch denken aan een andere kerkuil.

nov
11
2018

11 november ’18

Vandaag is het feest van Sint Maarten, een lichtjesfeest. Omdat het dit jaar op een zondag valt, zijn in verschillende gemeenten de kinderen al zaterdagavond langs de deuren gegaan met hun lampionnen om snoep op te halen. Rick Timmermans en Heleen Dekens schrijven in hun mooie gebedenboek Bid, Luister, Leef dat dit gebruik weinig te maken heeft met het leven van Martinus van Tours.