okt
17
2017

Vertrouwen

Het leuke van mijn werk als schrijver/blogger, is dat ik mijn stukjes her en der publiceer. Soms als redacteur van een fysieke krant of tijdschrift. Dan weer als (mede-)auteur van een boek. Of als columnist bij een online medium. Zo mag ik ook met enige regelmaat iets schrijven voor Steunpunt Bijbelstudie.

okt
16
2017

Een foto

Rikkert Zuiderveld schreef afgelopen zaterdag zijn sonnet ‘Vader‘ in het Nederlands Dagblad. Hij deed dat als ‘Dichter op het nieuws’, bij een foto van Jan de Muijnck. De fotograaf zei bij deze foto: “Die kleine man met de pet op de tweede rij is mijn vader.” Vader Bram was één van de 1400 gevangenen, die 11 oktober 1944 werden gedeporteerd uit Kamp Amersfoort.

okt
15
2017

Dieuwke Winsemius

Op de gevel van de Nieuweburen 120 in Leeuwarden is zaterdagmiddag een plaquette onthuld voor schrijfster Dieuwke Winsemius (1916-2013). Dat is een mooie gebeurtenis. Leeuwarden is trots op haar vroegere inwoners, op de geboren Liwwadders. Ook als het gaat om christelijke kunstenaars, zoals schrijvers van streekromans.

okt
14
2017

Familiekroniek #8: Houten

Mijn zussen zijn me stuk voor stuk dierbaar. Maar sommige zussen zijn meer dierbaar dan anderen. Dat houdt in dat ik regelmatig naar Houten afreis om de dierbare zus te ontmoeten. Als ik weer bij mijn zus ben, hoor ik van haar: “Jij woont hier ver vandaan.” Dat klopt.

okt
13
2017

Vrijdag de dertiende

Het is vandaag weer een vrijdag de 13e. De vrijdagen hebben waarschijnlijk een kwade naam gekregen, omdat op die dag door de Romeinen doodvonnissen werden voltrokken. De meest beruchte doodsvonnis was die van Jezus Christus, naar verluidt op een vrijdag de dertiende.

okt
12
2017

Balkenende-II-plus

Het kabinet-Rutte-III staat op het punt om te beginnen. Nu is het nog een kwestie van het voeren van debatten, die horen bij de start van een nieuwe regering. Vier partijen die niet per se vrienden zijn, vormen de basis van Rutte’s derde regeerperiode. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zullen de bewindspersonen leveren.

okt
12
2017

Flirten met Rome?

De toenadering tussen het protestantisme en het katholicisme neemt meer en meer toe. Vanuit de kerk van de Reformatie wordt zelfs geflirt met “Rome”. Na een half millennium gescheiden te zijn opgetrokken, lijken de twee grote kerkstromingen elkaar meer en meer te vinden. Om een voorbeeld te geven, als calvinist van boven de rivieren werd ik deze zomer gastvrij en met open armen ontvangen in het klooster van Westmalle.

okt
11
2017

Kieslijst

De gemeente Leeuwarden heeft vanaf 1 januari 2018 een groter grondgebied. Behalve de grond van de huidige gemeente Leeuwarden, is vanaf het nieuwe kalenderjaar ook Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel onderdeel van de nieuwe ‘stad en ommelanden‘. Dat betekent dan onder meer het schrijven van een verkiezingsprogramma en het opstellen van een kieslijst voor de deelnemende partijen.

okt
10
2017

Rutte-III over medisch-ethische zaken

Uit het gepresenteerde regeerakkoord van het kabinet-Rutte-III:

okt
09
2017

Vertrouwen in de toekomst

De fracties van de formerende partijen buigen zich over het concept-regeerakkoord. Dat akkoord, gebaseerd op de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, heeft als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ meegekregen. Zo’n motto moet voor alle deelnemende partijen goed zijn, natuurlijk.