okt
25
2014

Studiebijbel

Deze week verscheen een nieuwe Studiebijbel. De derde – na een NBV Studiebijbel en de Studiebijbel in Perspectief, is er dus sinds kort de HSV Studiebijbel. HSV staat niet voor de voetbalclub uit Hamburg, maar voor de Herziene Statenvertaling. Ook voor de meer bevindelijke kerken is dus een Bijbel gekomen om naast ‘gewone’ Bijbelstudie meer achtergronden te ontdekken.

okt
19
2014

Micha-zondag

Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.

Micha 6: 8 (Bijbel in Gewone Taal)

okt
13
2014

Afscheiding

Het is vandaag precies 180 jaar geleden dat in Ulrum De Afscheiding begon. Onder leiding van dominee Hendrik de Cock stapten ‘verontrusten’ uit de Nederlands Hervormde Kerk. Uit deze afscheiding is de Christelijk Gereformeerde Kerk ontstaan. Het bleek de eerste grote kerkscheuring in Nederland na de Reformatie – en er zouden nog talloze grote en kleine kerkscheuringen plaatsvinden…

okt
12
2014

Acte van Afscheiding of Wederkering

Wij ondergetekenden Opzienderen en litmaten der Gereformeerde Gemeente van Jezus Christus te Ulrum; sedert geruimen tijd opgemerkt hebbende, het bederf in de Nederlansche Hervormde Kerk, zoo wel in verminking of verlochening van de leer onzer vaderen gegrond op Gods woord, als in de verbastering van de bediening der Heilige Sacramenten naar de verordineering van Christus in zijn woord;

okt
02
2014

Psalm 84 : 3

Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

okt
01
2014

Bijbel zonder kribbe en ark

Noach heeft geen ark meer, maar een boot. Een visioen wordt een droom en dagelijks brood is voortaan ‘het eten dat we vandaag nodig hebben’. Vandaag neemt koning Willem-Alexander in Den Haag een unieke Bijbelvertaling in ontvangst, de Bijbel in Gewone Taal.

aug
30
2014

Van neonazi naar pastor

LEEUWARDEN Een voormalig Duitse neonazi die door het hele land lezingen en interviews geeft over rechts-extremisme. Johannes Kneifel heeft een verhaal te vertellen. Kneifel (32) zat vijf jaar vast nadat hij in 1999 in Duitsland een Nederlandse man doodtrapte. In de cel ontdekte hij dat hij de enige blanke was op de afdeling.

aug
24
2014

Harold S. Kushner – Als ’t kwaad goede mensen treft

sVnjbosDWi5P7hmAMrUb

Harold Kushner (1935) is een gepensioneerd Amerikaans rabbijn. Nadat zijn zoon Aäron op 14-jarige leeftijd overleed aan progeria, werd Kushner gedwongen om opnieuw na te denken over het kwaad in de wereld. Het sterven van de kleine Kushner zette het goed-kwaad-beeld van pa totaal op zijn kop.

aug
23
2014

Wapenstilstand

Angela Merkel heeft in Kiev gepleit voor een wapenstilstand tussen de strijdende partijen in Oost-Oekraïne. Groot nieuws, natuurlijk. Want als de Duitse bondskanselier zich ermee bemoeit, is het nieuws van belang.

aug
16
2014

Huub van der Lubbe – Tot jij mijn liefde voelt

Als de regens om je oren slaan
En heel de wereld zit achter je aan
Kom dan bij mij in de luwte staan
Tot jij mijn liefde voelt