mei
31
2016

Gaarkeuken

Ik moest de provincie in. Of beter, de provincie uit. Vanwege een bevestiging van een predikant in den lande, moest ik naar een dorp net over de provinciegrens van Friesland en Groningen. Het dorp waar ik moest zijn, was Grijpskerk. Een dorp, meer is het niet. Maar wel een aardig dorp. De Grijpskerkers hebben het niet heel krap: veel vrijstaande herenhuizen stonden in de straten. Prima plek om als herder te werken.

mei
28
2016

Gospelmuziek

Ruim twee weken geleden schreef ik een blog over Bono, Eugene Peterson en de waarde van psalmen. De Ierse zanger liet optekenen dat hij onder de indruk is “van de ‘brutale eerlijkheid’ en de verschillende gevoelens die erin worden geuit: ‘Van enorme vreugde tot grote zorgen en verwarring. Waarom vinden we dat zo weinig terug in andere kerkmuziek?’ De Ierse zanger ziet veel onoprechtheid in de christelijke kunst.

mei
21
2016

Hebreeën 11: 32 – 35

Wie is jouw geloofsheld? Waarom? Vergelijk de geloofshelden en kijk naar hun gemeenschappelijke deler: wat hebben ze gemeen? Wat leer je van hen? Wat herken je van hen in je eigen leven?
Ga in groepjes na of deze helden terecht of onterecht geloofshelden worden genoemd (denk aan Abraham, Isaäk, Jakob, Mozes, David, Gideon, Rachab, Simson, Jefta, Petrus, Paulus).
Wat vertellen / laten deze geloofshelden zien? Wat zeggen de geloofshelden over God?

mei
15
2016

Belijden is doen

Vandaag, Eerste Pinksterdag 2016, mocht ik aankondigen dat een zevental jongeren uit onze gemeente over twee weken Openbare Geloofsbelijdenis zullen doen. Altijd weer een mooi bericht, als jongeren hun doop beantwoorden met zo’n feestelijke dag. Iets om naar uit te kijken.

mei
14
2016

Al mijn favoriete mensen

Al mijn favoriete mensen zijn gebroken
Geloof me
Mijn hart zou het moeten weten

Sommige gebeden zouden beter onuitgesproken moeten blijven
Ik wil je gewoon vasthouden
En de rest laten gaan

mei
10
2016

Psalmen

“Bono zong de psalmen al wel als jongetje, in een gemeente van de Church of Ireland, de anglicaanse kerk van Ierland. ‘Ik vond het maar niks, de teksten niet, de melodieën niet. Met één uitzondering: De Heer is mijn herder.’ Later kwam Bono toch wel onder de indruk van de ‘brutale eerlijkheid’ en de verschillende gevoelens die erin worden geuit: ‘Van enorme vreugde tot grote zorgen en verwarring. Waarom vinden we dat zo weinig terug in andere kerkmuziek?
“De Ierse zanger ziet veel onoprechtheid in de christelijke kunst.
‘Er zijn veel kwetsbare mensen, ook kwetsbaar naar God. Ik hoop dat dit gesprek ertoe leidt dat mensen met prachtige stemmen die gospelsongs maken, nu eens schrijven over hun slechte huwelijk, of over hoe woedend ze zijn op hun regering. Dat is wat God van ons wil: de waarheid.’”

mei
07
2016

Over The Rhine

In de adventsperiode van 2015 was voorganger en kunstenaar Rikko Voorberg te gast in het tv-programma De Verwondering. Om meer dan één reden vond ik het een bijzonder mooi gesprek, bij de vrienden van de KRO-NRCV. Niet zozeer omdat beide deelnemers aan het gesprek (naast Voorberg ook presentatrice Annemiek Schrijver) van gereformeerd-vrijgemaakte huize zijn. Maar wel vanwege de inhoud.

mei
05
2016

Herstel

Hoe vaak komt het voor dat een christelijke feestdag samenvalt met een seculiere feestdag? Volgens mij is dat een incidentele gebeurtenis, die beide dagen des te vreugdevoller maakt. Vandaag is het zo’n dubbele feestdag, waarbij Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag samenvallen. Met dank aan de wisselende datum van Hemelvaartsdag.

mei
03
2016

Hongerloon

Een dakloze Italiaan is door de hoogste rechter in zijn land vrijgesproken van diefstal. Iemand die in Italië eten steelt omdat hij honger heeft, krijgt geen straf, zo oordeelde de rechter. De dakloze rekende bij de kassa alleen een pak soepstengels af, hoewel hij ook kaas en (knak)worst bij zich had.

apr
29
2016

Lukas 4: 16 – 30

Het is een merkwaardige geschiedenis, wat de evangelist Lukas beschrijft in hoofdstuk 4 van zijn Jezus-biografie. Aan het begin van Zijn loopbaan, komt Jezus preken in de synagoge van Nazareth, zijn vaderstad. Hij krijgt de profeet Jesaja aangeboden, en leest een citaat over de Gezalfde, die het Jubeljaar of het jaar van welbehagen van de Heere te prediken.