sep
30
2013

Abortus-grens

Onderzoekers van het Eramus Medisch Centrum en het Academisch Medisch Centrum pleiten om de 24-wekengrens te laten vervallen. Tot 24 weken kunnen aanstaande moeders de baby nog laten weghalen via een abortus. Maar als een ‘duidelijke medische indicatie aanwezig is’, moet de abortus ook later kunnen plaatsvinden, zeggen de onderzoekers.

sep
29
2013

Gezang 481: O grote God, die liefde zijt

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

sep
28
2013

Schooldag Kampen

en als ik niet meer huil
als ik de nevel zie boven de stille velden
hoe als de zon zijn stralen breekt
uit gaten in de lucht
hoe vogels strepen trekken in hun vlucht

sep
27
2013

Bob Dylan – Only a hobo

As I was out walking on a corner one day
I spied an old hobo, in a doorway he lay
His face was all grounded in the cold sidewalk floor
And I guess he’d been there for the whole night or more

sep
26
2013

Deel bijdrage Kees van der Staaij tijdens Algemene Beschouwingen 2013

De ark is niet zomaar een bouwwerk. Er is een bijzondere reden waarom mijn hart juist bij dit bouwproject sneller gaat kloppen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de symboliek, de boodschap van deze ark. Als je in Dordrecht de bouwer vraagt: waarom heb jij de ark gebouwd? Dan zegt hij: “Om de mensen te wijzen op de liefde van God en op de noodzaak om ernst met Hem te maken.”

sep
22
2013

Fedde Schurer – Naäman, de Syriër

Naäman, âlde strider
mei lange steat fan tsjinst
bitink datst, earme lider
de dea net keare kinst.
Hy klimt al op dyn stoepe
hy fynt dy let of ier
gjin ien sil him ûntslûpe
hy hâlt dy yn ’t fizier.

sep
20
2013

Een leven voor de dood

De Humanistische Omroep werft nieuwe leden met een spotje, waarin bekende Nederlanders aangeven dat zij geloven in een leven vóór de dood. De humanisten vinden dat het leven van nu de moeite waard is om geleefd te worden.

sep
19
2013

Geef ons heden…

In principe ben ik voorstander van nieuwe Bijbelvertalingen. Dat is immers een van de meest waardevolle elementen uit de Reformatie: de Bijbel in onze eigen taal te horen. Dit past in een kerk na Pinksteren. Gods Woord is voor iedereen toegankelijk, is dynamisch als taal kan zijn en elke nieuwe vertaling met alle bijbehorende vertaalkeuzes dwingt ons weer om na te denken over christen zijn.

sep
15
2013

Noah’s great rainbow

De afgelopen week zag ik een regenboog. Ik mijmerde erover. Het regende, en de zon scheen. De donkere wolken het de felle zon die onder de wolken door scheen. Dit tafereel, waar ik getuige van was, zou zomaar een schilderij van Rembrandt geweest kunnen zijn.

sep
13
2013

Vrijdag de dertiende

Het is vandaag vrijdag de dertiende. De ongeluksdag bij uitstek. Reizigers van Finnair die van Kopenhagen naar Helsinki vliegen, hebben het zwaar. Hun eindbestemming wordt afgekort als HEL, het is vandaag vrijdag de dertiende en het vluchtnummer is 666 (het getal van de duivel).