dec
24
2013

Zacharias

De evangelist Lucas schrijft uitgebreid over de voorgeschiedenis van Jezus. Eén van de onderdelen van het verhaal, is de zwangerschap van Elisabet, de echtgenote van priester Zacharias. Dit echtpaar had geen kinderen, terwijl ze dat wel graag wilden hebben.

Het verhaal heeft mooie elementen, waar weinig bij stil wordt gestaan. Want van Elisabet wordt gezegd dat zij afstamde van Aäron. Met andere woorden: zij is een onderdeel van het hogepriesterlijk geslacht. Zacharias behoorde tot de priesterafdeling van Abia – één van de acht dienstdoende priesterorden.

Johannes de Doper is dus een priester, en wanneer een hogepriestertitel boven een algemene priestertitel, is Johannes – een achterneef van Jezus – de laatste hogepriester, die er een bijzondere leefstijl op na hield: met een mantel van kamelenhaar en wilde honing etend leefde hij jarenlang in de woestijn.

De laatste reguliere hogepriester. In ieder geval is Johannes de Doper de priester die het reukwerk verzorgt voor Jezus – de God en Hogepriester in eigen persoon. Net zoals zijn vader Zacharias het priesterwerk verzorgde voor God, zo nam Johannes het priesterwerk op zich voor Jezus.

Zacharias krijgt als teken dat zijn vrouw Elisabet zwanger wordt, de stomheid. Hij kan niet meer spreken. En inderdaad, vanaf het moment dat de engel Gabriël tegen Zacharias zegt dat hij niet meer kan spreken, wordt er ook geen woord meer gewisseld tussen de mens en de engel.

Welke gebaren zou Zacharias hebben gebruikt toen hij na afloop van zijn dienst naar buiten ging? Hoe maakte hij het volk duidelijk dat ze konden gaan, dat hij een visioen had gezien? Hoe vertelde Zacharias aan Elisabet wat hij had meegemaakt in de tempel? En hoe legde hij aan zijn vrouw uit dat hun zoon Johannes moest heten, een naam die in hun familie nergens voorkwam?

Waarom leefde Elisabet vijf maanden in afzondering? Leefde ze in fysieke afzondering, of was ze afgezonderd omdat ze niet met haar man kon praten? Hoe merkte ze dat ze zwanger was? En hoe werd dat in huize-Zacharias gevierd?

Vragen die blijkbaar niet echt relevant zijn, omdat deze vragen door Lucas niet worden beantwoord. Maar wel vragen die interessant zijn om Tweede Kerstdag te bespreken om de dag door te komen.

dec
22
2013

Serious Request

Gisteren toog ik naar het Wilhelminaplein in Leeuwarden, even buurten bij het Glazen Huis. Officieel het dit plein in de binnenstad naar de voormalige vorstin; in de volksmond heet het plein het Zaailand. Maar dat geheel terzijde.

Het was een wat trieste bedoening. En dat kwam niet omdat Serious Request elk jaar voor een stille ramp geld ophaalt. Misschien kwam het wel door het weer dat weinig mensen op het plein waren. Het Zaailand was niet afgeladen vol, waar ik wel een beetje vanuit ging.

Wel waren her en der activiteiten om geld binnen te halen. Plat vermaak, met kraampjes waarin deelnemers voor geld ergens een klap op mochten geven. Hoe harder, hoe beter. Ik nam het ter kennisgeving aan.

Is SR een goede zaak? Daar kun je het over hebben. Wie weet nog waar de actie van vorig jaar over ging? Wat is er gebeurd met het geld dat in 2004 is opgehaald? Welke stille ramp is definitief in de spotlights gezet en uit de schaduw gehaald?

Het probleem is niet de stille ramp op zichzelf. Het probleem zit veel dieper dan alleen tijdens het Glazen Huis. Moet daarom de actie niet meer doorgaan? Lastige vraag. Ik geef daar geen antwoord op. Het enige waar ik de vinger bij leg, is dat we in deze decembermaand worden gedreven in een soort religie om onze schuld te betalen. Om dan in januari weer over te gaan tot de orde van de dag.

dec
17
2013

Down

Er komt een proef met een DNA-bloedtest voor zwangere vrouwen waarmee het syndroom van Down kan worden opgespoord. Minister Schippers van Volksgezondheid volgt daarmee een advies van de Gezondheidsraad. Met behulp van de combinatietest wordt berekend of een vrouw een verhoogd risico loopt om een kind met het syndroom van Down te krijgen. Ook twee andere ernstige afwijkingen aan chromosomen, het Pataussyndroom en het Edwardssyndroom, kunnen ermee aan het licht komen.

dec
15
2013

Retraitecentrum De Spil verhuist klooster Maarssen

GIESSENBURG Christelijk retraitecentrum De Spil verhuist met ingang van januari van Giessenburg naar landgoed Doornburgh van de Emmauspriorij te Maarssen. Het kloosterterrein, dat uit meerdere gebouwen bestaat, wordt bewoond door de zusters kanunnikessen van het Heilige Graf. De Spil zal op het terrein Het Koetshuis gaan gebruiken.

dec
12
2013

Een heilige

‘Ik zie een heilige man.’ Met deze woorden sloot schrijver Ilja Leonard Pfeijffer vanochtend zijn column in nrc*next af over paus Franciscus. In het artikel beschrijft Pfeijffer waarom hij het terecht vindt dat de Roomse kerkleider is uitgeroepen tot Persoon van het Jaar 2013 – door het magazine Time.
Pfeijffer schrijft onder meer:

dec
11
2013

Paus Franciscus persoon van 2013

Paus Franciscus is gekozen tot persoon van het jaar door het Amerikaanse tijdschrift Time. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk is verkozen omdat hij de nadruk legt op compassie. Volgens Time is hij “de nieuwe stem van het geweten”.

Franciscus werd in maart gekozen en geïnstalleerd als paus. Volgens Time deed hij alles vanaf het eerste begin anders dan andere pausen. “Hij heeft een enorm invloedrijke positie maar stelt zich juist erg nederig op. Hij heeft in een korte tijd de aandacht weten te leggen op wereldwijde problemen als armoede en de ongelijke verdeling van welvaart.”

De 76-jarige paus Franciscus gaf dit jaar regelmatig blijk van zijn bescheidenheid. Zo koos hij voor een tweekamerappartement in het Apostolisch Paleis in het Vaticaan, terwijl hij recht heeft op een luxueuze woning met tien kamers op de bovenste verdieping. Verder droeg hij bij zijn benoeming veel eenvoudiger kleding dan zijn voorganger Benedictus.

Het is niet de eerste keer dat Time een paus kiest als persoon van het jaar. In 1962 werd het paus Johannes XXIII en in 1994 paus Johannes Paulus II.

Paus Franciscus volgde in maart paus Benedictus XVI op, die niet stierf maar terugtrad en sindsdien een teruggetrokken leven leidt als emeritus-paus.

dec
06
2013

Bij het sterven van Nelson Mandela

Bob Dylan – I shall be released

 

They say ev’rything can be replaced
Yet ev’ry distance is not near
So I remember ev’ry face
Of ev’ry man who put me here
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now
I shall be released

 

They say ev’ry man needs protection
They say ev’ry man must fall
Yet I swear I see my reflection
Some place so high above this wall
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now
I shall be released

 

Standing next to me in this lonely crowd
Is a man who swears he’s not to blame
All day long I hear him shout so loud
Crying out that he was framed
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now
I shall be released

 

Copyright ©1967, 1970 by Dwarf Music; renewed 1995 by Dwarf Music

dec
05
2013

Een dagje aan het strand

ik sta hier graag aan deze grens
hier eindigt ook de tijd

dec
04
2013

Smalen

Gisteren is artikel 147 uit het Strafboek geschrapt. Dit artikel, in 1932 ingevoerd door de gereformeerde minister van Justitie Jan Donner, regelde het verbod op smalende godslaster. Maar nadat schrijver Gerard Reve op dit artikel niét is veroordeeld (hij vergeleek God met een ezel), is ‘147’ in onbruik geraakt. Zelfs nadat de kleinzoon van Donner, Piet Hein, dit verbod weer nieuw leven wilde inblazen na de moord op cineast Theo van Gogh.

Tegelijkertijd is door de senatoren een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om te onderzoeken of aanpassing van artikel 137, ‘genoegzame bescherming’ biedt aan de gelovigen, die door het ontbreken van het godslaster-verbod nu in het gedrang zijn. In artikel 137 wordt ook belediging verboden.

Om senator Roel Kuiper (CU) te citeren: het glas is halfvol.

nov
24
2013

Luthers avondgebed

HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

 

Bron: Sporen van God