dec
12
2013

Een heilige

‘Ik zie een heilige man.’ Met deze woorden sloot schrijver Ilja Leonard Pfeijffer vanochtend zijn column in nrc*next af over paus Franciscus. In het artikel beschrijft Pfeijffer waarom hij het terecht vindt dat de Roomse kerkleider is uitgeroepen tot Persoon van het Jaar 2013 – door het magazine Time.
Pfeijffer schrijft onder meer:

dec
11
2013

Paus Franciscus persoon van 2013

Paus Franciscus is gekozen tot persoon van het jaar door het Amerikaanse tijdschrift Time. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk is verkozen omdat hij de nadruk legt op compassie. Volgens Time is hij “de nieuwe stem van het geweten”.

dec
06
2013

Bij het sterven van Nelson Mandela

Bob Dylan – I shall be released

 

They say ev’rything can be replaced
Yet ev’ry distance is not near
So I remember ev’ry face
Of ev’ry man who put me here
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now
I shall be released

 

They say ev’ry man needs protection
They say ev’ry man must fall
Yet I swear I see my reflection
Some place so high above this wall
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now
I shall be released

 

Standing next to me in this lonely crowd
Is a man who swears he’s not to blame
All day long I hear him shout so loud
Crying out that he was framed
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now
I shall be released

 

Copyright ©1967, 1970 by Dwarf Music; renewed 1995 by Dwarf Music

dec
05
2013

Een dagje aan het strand

ik sta hier graag aan deze grens
hier eindigt ook de tijd

dec
04
2013

Smalen

Gisteren is artikel 147 uit het Strafboek geschrapt. Dit artikel, in 1932 ingevoerd door de gereformeerde minister van Justitie Jan Donner, regelde het verbod op smalende godslaster. Maar nadat schrijver Gerard Reve op dit artikel niét is veroordeeld (hij vergeleek God met een ezel), is ‘147’ in onbruik geraakt. Zelfs nadat de kleinzoon van Donner, Piet Hein, dit verbod weer nieuw leven wilde inblazen na de moord op cineast Theo van Gogh.

Tegelijkertijd is door de senatoren een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om te onderzoeken of aanpassing van artikel 137, ‘genoegzame bescherming’ biedt aan de gelovigen, die door het ontbreken van het godslaster-verbod nu in het gedrang zijn. In artikel 137 wordt ook belediging verboden.

Om senator Roel Kuiper (CU) te citeren: het glas is halfvol.

nov
24
2013

Luthers avondgebed

HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

 

Bron: Sporen van God

nov
23
2013

Psalmen met Bovenstem is erfgoed

Het psalmzingen met de Bovenstem wordt erkend als immaterieel erfgoed. Het is een godsdienstige traditie die tegenwoordig nauw verwant is met de culturele identiteit van het Overijsselse Genemuiden.

Het is de eerste uitgesproken protestantse traditie die een plaats krijgt op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De erkenning van het psalmzingen met de Genemuider Bovenstem wordt bekendgemaakt op een informatiedag over immaterieel erfgoed in Overijssel, die zaterdag wordt gehouden in Nijverdal.

Geschiedenis

De traditie van het vier-stemmig psalmzingen gaat terug tot in de achttiende eeuw. Naar aanleiding van de in 1773 ingevoerde nieuwe berijming van de psalmen door de Staten-Generaal, verscheen in 1780 een nieuwe vierstemmige psalmbundel, aangepast aan de nieuwe berijming, die in 1870 opnieuw werd uitgegeven.

Het psalmzingen met de Genemuider Bovenstem is zeker niet alleen een kerkelijke traditie. Bekend is dat in de negentiende en twintigste eeuw in menig Genemuider gezin na de maaltijd een psalm werd gezongen, waarbij de vader de Bovenstem zong om die door te geven aan zijn kinderen.

Dat gebeurde ook wel in de stal tijdens het melken. Verder zongen gezinnen, families en gezelschappen thuis psalmen met of zonder Bovenstem.

Lijst

Het psalmzingen met bovenstem komt als eerste protestantse traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Eerder werden onder meer Koningsdag, de Heilig Bloedprocessie Boxmeerse Vaart en het Bloemencorso Zundert op die lijst gezet.

nov
22
2013

Vrouw voor het raam

Een opmerkelijk bericht vandaag. In Rotterdam werd een vrouw gevonden, die al tien jaar dood in haar huis lag. Niemand had haar gemist; de buren wisten dat de vrouw bij haar dochter was ingetrokken. Bij de vrouw werd ‘ingebroken’, nadat bouwvakkers geen contact met haar kregen.

nov
17
2013

Ken je mij? – psalm 139

Afgelopen weekend was in Mariënberg het Dankweekend van Project Beerze. Ik mocht het weekend beginnen met een korte Bijbelstudie. Dat heb ik gedaan naar aanleiding van 1 Korintiërs 13, het bekende hoofdstuk over de liefde.

nov
15
2013

Hoe ziet het leven na de dood eruit?

“Het is er al heel diep ingesleten bij christenen dat het wat betreft het leven na de dood er alleen maar om draait dat je naar de hemel gaat. Wat er dan verder nog gebeurt, de opstanding en de wederkomst lijkt er dan niet toe te doen. Dat lijkt mij een grote vergissing.” Dat zegt Willem Ouweneel. Voor CIP.nl beantwoordt hij vragen van lezers. In deze video gaat het om de vraag hoe het leven na de dood is.

“Het gaat er in het Nieuw Testament altijd om de wederkomst en het messiaanse rijk dat aanbreekt,” aldus de theoloog. Volgens hem is het zo dat zolang mensen overlijden en Jezus niet is teruggekeerd er sprake is van een ‘tussenstand’. Dat wordt vaak over het hoofd gezien. Met alle gevolgen van dien.

Bijvoorbeeld: door deze vergissing concluderen mensen dat wanneer ze nu zouden overlijden ze naar het Vaderhuis gaan. “Dat kan niet, want Jezus zei dat Hij zelf zal terugkomen om ons in het Vaderhuis te brengen.”

Zo kun je ook denken dat je naar het Nieuwe Jeruzalem gaat wanneer je inslaapt. “Ook dat is onjuist, omdat het Nieuwe Jeruzalem er nog niet is.”

“Eigenlijk weten we maar 3 dingen over de plaats waar we naar toe gaan wanneer we sterven,” stelt Ouweneel. Welke dat zijn stelt de professor in de video.