dec
25
2013

Stef Bos – Lied van de moeder: Pieta

Waar kan ik slapen vannacht
Denken aan niets
Waar ik woon zie ik alles
Wat ik niet wil zien
In elke kamer in dit huis
In alles wat hier is
Zie ik jou voor mij
Met mijn ogen dicht

dec
24
2013

Zacharias

De evangelist Lucas schrijft uitgebreid over de voorgeschiedenis van Jezus. Eén van de onderdelen van het verhaal, is de zwangerschap van Elisabet, de echtgenote van priester Zacharias. Dit echtpaar had geen kinderen, terwijl ze dat wel graag wilden hebben.

dec
22
2013

Serious Request

Gisteren toog ik naar het Wilhelminaplein in Leeuwarden, even buurten bij het Glazen Huis. Officieel het dit plein in de binnenstad naar de voormalige vorstin; in de volksmond heet het plein het Zaailand. Maar dat geheel terzijde.
Het was een wat trieste bedoening. En dat kwam niet omdat Serious Request elk jaar voor een stille ramp geld ophaalt. Misschien kwam het wel door het weer dat weinig mensen op het plein waren. Het Zaailand was niet afgeladen vol, waar ik wel een beetje vanuit ging.

dec
17
2013

Down

Er komt een proef met een DNA-bloedtest voor zwangere vrouwen waarmee het syndroom van Down kan worden opgespoord. Minister Schippers van Volksgezondheid volgt daarmee een advies van de Gezondheidsraad. Met behulp van de combinatietest wordt berekend of een vrouw een verhoogd risico loopt om een kind met het syndroom van Down te krijgen. Ook twee andere ernstige afwijkingen aan chromosomen, het Pataussyndroom en het Edwardssyndroom, kunnen ermee aan het licht komen.

dec
15
2013

Retraitecentrum De Spil verhuist klooster Maarssen

GIESSENBURG Christelijk retraitecentrum De Spil verhuist met ingang van januari van Giessenburg naar landgoed Doornburgh van de Emmauspriorij te Maarssen. Het kloosterterrein, dat uit meerdere gebouwen bestaat, wordt bewoond door de zusters kanunnikessen van het Heilige Graf. De Spil zal op het terrein Het Koetshuis gaan gebruiken.

dec
12
2013

Een heilige

‘Ik zie een heilige man.’ Met deze woorden sloot schrijver Ilja Leonard Pfeijffer vanochtend zijn column in nrc*next af over paus Franciscus. In het artikel beschrijft Pfeijffer waarom hij het terecht vindt dat de Roomse kerkleider is uitgeroepen tot Persoon van het Jaar 2013 – door het magazine Time.
Pfeijffer schrijft onder meer:

dec
11
2013

Paus Franciscus persoon van 2013

Paus Franciscus is gekozen tot persoon van het jaar door het Amerikaanse tijdschrift Time. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk is verkozen omdat hij de nadruk legt op compassie. Volgens Time is hij “de nieuwe stem van het geweten”.

dec
06
2013

Bij het sterven van Nelson Mandela

Bob Dylan – I shall be released

 

They say ev’rything can be replaced
Yet ev’ry distance is not near
So I remember ev’ry face
Of ev’ry man who put me here
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now
I shall be released

 

They say ev’ry man needs protection
They say ev’ry man must fall
Yet I swear I see my reflection
Some place so high above this wall
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now
I shall be released

 

Standing next to me in this lonely crowd
Is a man who swears he’s not to blame
All day long I hear him shout so loud
Crying out that he was framed
I see my light come shining
From the west unto the east
Any day now, any day now
I shall be released

 

Copyright ©1967, 1970 by Dwarf Music; renewed 1995 by Dwarf Music

dec
05
2013

Een dagje aan het strand

ik sta hier graag aan deze grens
hier eindigt ook de tijd

dec
04
2013

Smalen

Gisteren is artikel 147 uit het Strafboek geschrapt. Dit artikel, in 1932 ingevoerd door de gereformeerde minister van Justitie Jan Donner, regelde het verbod op smalende godslaster. Maar nadat schrijver Gerard Reve op dit artikel niét is veroordeeld (hij vergeleek God met een ezel), is ‘147’ in onbruik geraakt. Zelfs nadat de kleinzoon van Donner, Piet Hein, dit verbod weer nieuw leven wilde inblazen na de moord op cineast Theo van Gogh.

Tegelijkertijd is door de senatoren een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om te onderzoeken of aanpassing van artikel 137, ‘genoegzame bescherming’ biedt aan de gelovigen, die door het ontbreken van het godslaster-verbod nu in het gedrang zijn. In artikel 137 wordt ook belediging verboden.

Om senator Roel Kuiper (CU) te citeren: het glas is halfvol.