mei
07
2016

Over The Rhine

In de adventsperiode van 2015 was voorganger en kunstenaar Rikko Voorberg te gast in het tv-programma De Verwondering. Om meer dan één reden vond ik het een bijzonder mooi gesprek, bij de vrienden van de KRO-NRCV. Niet zozeer omdat beide deelnemers aan het gesprek (naast Voorberg ook presentatrice Annemiek Schrijver) van gereformeerd-vrijgemaakte huize zijn. Maar wel vanwege de inhoud.

mei
05
2016

Herstel

Hoe vaak komt het voor dat een christelijke feestdag samenvalt met een seculiere feestdag? Volgens mij is dat een incidentele gebeurtenis, die beide dagen des te vreugdevoller maakt. Vandaag is het zo’n dubbele feestdag, waarbij Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag samenvallen. Met dank aan de wisselende datum van Hemelvaartsdag.

mei
03
2016

Hongerloon

Een dakloze Italiaan is door de hoogste rechter in zijn land vrijgesproken van diefstal. Iemand die in Italië eten steelt omdat hij honger heeft, krijgt geen straf, zo oordeelde de rechter. De dakloze rekende bij de kassa alleen een pak soepstengels af, hoewel hij ook kaas en (knak)worst bij zich had.

apr
29
2016

Lukas 4: 16 – 30

Het is een merkwaardige geschiedenis, wat de evangelist Lukas beschrijft in hoofdstuk 4 van zijn Jezus-biografie. Aan het begin van Zijn loopbaan, komt Jezus preken in de synagoge van Nazareth, zijn vaderstad. Hij krijgt de profeet Jesaja aangeboden, en leest een citaat over de Gezalfde, die het Jubeljaar of het jaar van welbehagen van de Heere te prediken.

apr
21
2016

René de Reuver nieuwe scriba PKN

LUNTEREN Dr. René de Reuver (1959) is door de generale synode benoemd tot scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij start woensdag 15 juni 2016 met zijn functie. De kerkelijke bevestiging vindt zondag 19 juni plaats. De Reuver is gekozen voor een termijn van vijf jaar. Momenteel vergadert de landelijke kerkvergadering in De Werelt in Lunteren.

apr
18
2016

Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft dit weekend het Griekse vluchtelingeneiland Lesbos bezocht. De kerkvorst werd vergezeld door patriarch Bartholomeus I van de Oosters-orthodoxe kerk, het hoofd van de Grieks-orthodoxe kerk. Het meest bijzondere is dat de rooms-katholieke leider naar huis terug ging met twaalf Syrische vluchtelingen.

apr
11
2016

Haarlemse Dylan-kerkdienst

Zondagmiddag 22 mei, daags voor de 75e verjaardag van Bob Dylan, geeft Kick Bras een uitgebreide toelichting op de teksten van Dylan in de Haarlemse Immanuelkerk. De band Slow Train zal zijn songs uitvoeren tijdens een eenmalig tribute-concert.

apr
05
2016

WelPeil

Morgen stemmen we in een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. De Europese Unie heeft dit verdrag al gedeeltelijk ingevoerd, maar een comité genaamd ‘GeenPeil’ wil hiervoor een stokje steken. Dit burgerinititief, onder leiding van GeenPeil en voormalig Groninger stadsclown Jan Roos, wil voorkomen dat de Unie meer en meer uitbreidt; dit associatieverdrag is daar een opmaat voor, voor de expansiedrift naar het oosten.

mrt
27
2016

Rauwe Pasen

Twee jaar geleden betoogde ND-redacteur Gerard ter Horst dat het in de Lijdenstijd wel wat rauwer mocht. De journalist schreef: “Dus vergeet de Matthäus Passion, waarover ik geen kwaad woord wil schijven, maar die is voor mij (vooralsnog) te hooggegrepen, te elitair en te gestileerd om me dichter bij het kruis te brengen. Vergeet ook The Passion, het passiespel op tv, dit jaar in Groningen, waarvoor het omgekeerde geldt: te volks, en live ook te glad. Ik weet, het voorziet in een behoefte, maar voor mij blijven het te zeer Nederlandstalige reutelteksten. En vergeet dan ook het werk van christelijke oudgedienden als Adrian Snell en Don Fransisco maar, hoezeer ze de lijdenstijd niet onverdienstelijk op muziek hebben gezet. Zelfs bij hen denk ik: het kan… nee, het móet rauwer en doorleefder. Zoals zwart de kleur van rouw is, zo past rauwe muziek bij het wezen van de lijdenstijd.”

mrt
26
2016

Stille Zaterdag

In de afgelopen week werden we op het Europese continent opgeschrikt door terreur. Haatzaaiers hebben in Brussel zichzelf opgeblazen en zo de angst verstevigd. Angst voor geweld, religieus gemotiveerd door lieden van Islamitische staat. De extremistische moslims zijn inmiddels de poorten van Wenen voorbij en raken het politieke hart van de Europese samenwerking. Mogelijk is het toeval dat deze terreur-aanslagen samenvallen met de zogenoemde Stille of Goede Week – deze week gaat direct vooraf aan Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus werd gekruisigd.