okt
26
2013

ChristenUnie wil mienskip versterken in nieuwe gemeenten

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

De ChristenUnie-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten
Heerenveen en De Fryske Marren start vandaag per boot. De lijsttrekkers van de ChristenUnie zetten zich in voor de versterking van de mienskip in de nieuwe gemeenten.

Tijdens de vaartocht met de MS Grou zijn er statements van de lijsttrekkers, discussies en een forum.
Hieraan nemen verschillende organisaties deel, zoals Fier Fryslân, het Interkerkelijk diaconaal platform in Leeuwarden, Alliade en Miks Welzijn. ChristenUnie-leider Arie Slob gaat ook mee om de campagne in de Friese gemeenten te ondersteunen.
De boottocht begint om 9.30 uur in Heerenveen. Het gezelschap vaart vervolgens via Akkrum naar Joure. Om 13.30 uur legt de boot aan bij de Slachtedyk, ter hoogte van Jachtwerf De Jong. Zowel in Heerenveen, Akkrum als Joure wordt geflyerd. Zangeres Petra Schreurs geeft in elke plaats een miniconcert.

Meer subsidie voor verenigingsleven De Fryske Marren
Sytze Holtrop, CU-lijsttrekker in De Fryske Marren maakt zich hard voor de versterking van het verenigingsleven in de nieuwe gemeente De Fryske Marren. Door de bezuinigingen van het Rijk moeten alle gemeenten bezuinigen. Voor de nieuwe gemeente De Fryske Marren gaat dat om 9 miljoen euro. Het grootste deel daarvan wordt bezuinigd in het domein ‘Maatschappij’, onder meer op het onderhoud van sportvelden, muziekonderwijs en korpsen en koren. Holtrop: “Wij willen dat de bezuinigingen eerlijker worden verdeeld tussen de domeinen Maatschappij (mensen) en Ruimte (wegen, bruggen, groenvoorzieningen).” De ChristenUnie hecht veel belang aan een actief verenigingsleven, juist ook in de nieuwe gemeente.

Meer geld uitstapbeleid prostituees Heerenveen
Aris Leijendekker, CU-lijsttrekker in Heerenveen, wil dat er meer geld beschikbaar komt voor het uitstapbeleid van prostituees. Volgens Leijendekker wordt het tijd om het prostitutiebeleid op de gemeentelijke agenda te zetten. Eén van de speerpunten van de CU Heerenveen is een veilige leefomgeving. “Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank of prostitutie hun vrijheid, waardigheid en uiteindelijk zichzelf kwijt te raken.” De CU Heerenveen wil dat mensen die (tegen hun wil) in de prostitutie zitten nieuwe kansen krijgen. Leijendekker: “Wij vinden het belangrijk dat ook de gemeente Heerenveen optreedt tegen mensenhandel en misstanden in de prostitutie.”

Actieplan tegen mensenhandel en misstanden prostitutie
ChristenUnie-leider Arie Slob overhandigt de CU-lijsttrekkers om 13.45 uur in Joure een actieplan dat speciaal is gemaakt voor gemeenten (zie bijlage). De ChristenUnie vindt dat gemeenten zich meer bewust moeten zijn van de risico’s op mensenhandel en de misstanden in de prostitutie. In het actieplan staan 25 punten waarmee gemeenten actief de strijd tegen mensenhandel en misstanden in de prostitutie kunnen aangaan. Eén van de punten in het actieplan is een uitstapprogramma voor prostituees. In steden als Leeuwarden en Heerenveen is zo’n actieplan volgens de ChristenUnie hard nodig.

Leeuwarden doet niet mee
De kiesvereniging van Leeuwarden ziet af van deelname aan de boottocht. In overleg met de gemeente Leeuwarden en de overige politieke partijen zijn vanwege het drama van de brand in Leeuwarden alle verkiezingsactiviteiten tot en met 26 oktober opgeschort. Daarmee wil ook de ChristenUnie respect en medeleven betonen aan de slachtoffers.

Tags // ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.