nov
07
2018

Dankdag ’18

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Goede God, trouwe Vader,

Wij zijn mensen op weg, mensen onderweg als pelgrims, mensen van De Weg richting de hernieuwde schepping. Uw Geest inspireert ons en geeft ons kracht om door te gaan in het spoor van Jezus. U hebt ons Uw naam IK BEN gegeven. U bent, waar wij denken in termen van komen en gaan.
U bent Schepper en U onderhoudt door Uw eeuwige raad en voorzienigheid de schepping. De aarde bloeit als een moestuin, een wijngaard, een woud van kruiden. U moedigt ons aan, dat wij leven. Wij danken U dat U ons Uw schepping gaf, als een huis om in te wonen. U geeft ons de opdracht en de vrijheid om de wijngaard te onderhouden als rentmeesters, die Uw aarde in bruikleen hebben. We maken hierin niet altijd de goede keuzes, waarbij we de wrange vruchten plukken van de verkeerde opties. De gevolgen van de klimaatverandering zijn goed te merken.
Dank dat u ons niet als verloren schapen op onze rug laat liggen, maar dat U trouw bent aan Uzelf en ons opzoekt en ons de juiste alternatieven aanreikt. Geef ons de vrijmoedigheid om als goede beheerders in liefde en trouw Uw schepping te beheren en te onderhouden.
Vader, in onze veelkleurige samenleving bidden wij om helder te zien in Uw woord hoe U vanaf de schepping gezinnen, families en volken liet ontstaan, in alle kleuren en talen. U hebt oog voor de enkeling: wil voor elk individu een bron zijn, een helpende hand, een liefdevolle blik. Leer ons zo te leven met onze medemens. Dank voor al die plekken waar we de goede vruchten plukken van Uw liefde en trouw, waar we iets van zien in de omgang met de enkeling en de groep.
Heer, bemoedig ons met Uw woorden. Geef kracht in onze ziel als we eenzaam zijn en tussen wal en schip vallen, geef hoop als wanhoop ons dreigend insluit, als we geen werk hebben of zelf mensen moeten ontslaan.
Ook in tijden van werkeloosheid geeft U de mogelijkheden om zinvol te leven, tot eer van Uw naam en tot opbouw van Uw gemeente.
Gedenk, Heer, Uw lijdende mensen. Verzadig onze ziel met Uw nabijheid. Dank voor al die plekken waar U ons vult met Uw nabijheid. Geef ons het verlangen om vanuit die verzadiging te delen, want U bent een royale God, die gul uitdeelt.
Sterk ons, Heer, zodat we niet traag zijn, maar toegewijd blijven aan onze taak.
U bent.
Dank dat u niet komt en gaat, maar dat U bent. Dat we niet in onzekerheid hoeven leven of U misschien wel langs komt. Dank dat U nooit loslaat het werk van Uw handen.
Bron van leven, U danken wij voor het brood van elke dag, voor gezond water, voor schone kleren en onderdak. Help ons toch deze geschenken eerlijk te verdelen in deze stad en over heel Uw aarde, zodat niemand honger hoeft te lijden, geen kinderen sterven van de dorst, geen dieren van droogte omkomen. Bron van leven, laat Uw antwoord opwellen in het hart van Uw gemeente, zodat wij samen Uw wil doen.
God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten wij U vergelden, dank voor het dagelijks brood. Niet voor schuren, die niet duren, gaf Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt. Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen het roepen aan de poort. Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden het woord van Uw genade opgaan, sterk en vrij.
U bent.
Dank voor wie U bent. Dank dat U bent wie U zegt dat U bent, zoals we in Uw woord lezen en in onze eigen levens ervaren. Dank dat U bent, dat U ons geeft wat we nodig hebben om getuigen van U te zijn.
Dank, Heer, voor Uw woord, dat levend is geworden en onder ons heeft gewoond. Dank dat wij dankzij het Levend Woord zien dat in deze gebroken wereld hoop is. Dat de zelfkant van de samenleving geen eindpunt is, maar een keerpunt naar U toe. Er zit een scheur in ons leven, waardoor Uw licht bij ons binnenkomt.
Leer ons, Heer, verlossend spreken over Uw verlossend werk; geef dat niet de woorden breken op de daden van Uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder ’t kruis op de smalle weg naar huis.

Bronnen:
Huub Oosterhuis – Psalm 67 uit 150 psalmen vrij, © Uitgeverij Ten Have, eerste druk 2011
Liturgische teksten en gebeden uit Gereformeerd Kerkboek, © Gereformeerde Kerken in Nederland, 2017
Ad den Besten, Lied 718 uit Liedboek voor de Kerken, © Interkerkelijke Stichting voor het Liedboek, ‘s-Gravenhage, 2013 en © BV Liedboek, Zoetermeer, 2013
L.G. Lievaart, Lied 360 uit Liedboek voor de Kerken, © Interkerkelijke Stichting voor het Liedboek, ‘s-Gravenhage, 1973

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.