feb
10
2020

De verzoening

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

De vrijgemaakt-gereformeerde synode en de Nederlands-gereformeerde Landelijke Vergadering vormen deze weken een duo-synode. Het eerste gezamenlijke besluit dat beide kerkgenootschappen hebben besloten, is dat ze samen verder gaan.
Na twee twee synode-dagen, is dominee Kees de Groot afgelopen zaterdag voorgegaan in een gezamenlijke avondmaalsviering. Hij is predikant van een zogenoemde NGKv-gemeente in Nunspeet, een samenwerkingsgemeente van Nederlands- en vrijgemaakt-gereformeerden.
Daar ken ik ds. De Groot ook van.
In 2009 liep ik stage bij dagblad De Stentor/Veluws Dagblad. In die maanden heb ik een interview met deze predikant gehad, nadat het nieuws naar buiten kwam dat hij docent Hermeneutiek werd aan het Nederlands-gereformeerd seminarium. Het bijzondere is dat De Groot hervormd is gedoopt; de breuk van de jaren zestig heeft hij niet als betrokkene meegemaakt.
Dat maakt het wel bijzonder dat de verzoening tussen beide kerken dichterbij komt. Dat iemand ‘van buiten’ de verzoeningsrite uitvoert. Dat biedt hoop en perspectief voor andere geloofsgemeenschappen.

Tags // , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.