okt
07
2016

De wereld in

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

De werkweek is bijna ten einde. Maar niet voordat ik deze eerste oktoberweek heb gevat in een aantal opmerkelijke straatnamen. Het houdt niet op, wat dit onderwerp betreft. Ik blijf op deze manier door ons mooie land reizen, langs de mooiste, opmerkelijkste en historische straatnamen. Want er is genoeg om even bij stil te staan, om een naam te memoreren.
Welnu. Te beginnen in Rotterdam, waar de Jan Porcellisstraat ligt. Hij was een marineschilder uit de Zuidelijke Nederlanden, geboren in 1583 (of was het 1585?) te Gent, overleden in Zoeterwoude op 29 januari 1632. Door naar Gouda, waar een laan is vernoemd naar Simon van der Stel. Hij was de zoon van  Adriaan van der Stel, gouverneur van Nederlands-Mauritius. Zelf was Simon de eerste gouverneur van Kaap de Goede Hoop.
Door naar Middenmeer in Noord-Holland, waar de Ir. Wortmanstraat ligt. Deze straat is vernoemd naar Hendrik Wortman, een Nederlands civiel ingenieur en directeur-generaal van de Dienst der Zuiderzeewerken. In Kampen is ook een straat naar hem vernoemd, mijn oudste broer startte aan die straat zijn werkzame leven.
In Arnhem lig de Wichard van Pontlaan, verwijzend naar Wichard sage over de ontstaansgeschiedenis van de naam van Gelderland. De sage is afkomstig uit een kroniek waarvan de oudst bekende variant in 1465 uitgegeven werd.
In Koudekerk aan den Rijn ligt het Artesiaplantsoen. Waar dit naar verwijst, is lastig in te schatten. Wikipedia meldt dat drie Amerikaanse steden zo heten (in Californië, Mississippi en New Mexico). Google geeft een aantal bedrijfsnamen aan met deze term in de titel. En er is een heuse praktijk, “gespecialiseerd in verlies- en rouwbegeleiding en kan je helpen weer vaste grond onder de voeten te krijgen”.
In Amsterdam kun je wonen aan de Noordhollandstraat. Niet een hele originele naam voor een stad in deze provincie. Maar wat moet je? Dan maar door naar Zaltbommel, voor een Waluwestraat. Mogelijk een moderne naam, iets wat geen historische hits geeft op ’s werelds grootste zoekmachine. In Den Haag ligt de Grevers Deynootplein, Jhr mr F.G.A. Gevers Deynoot, die van 1858-1882 burgemeester was van ’s-Gravenhage.
Tijd om het hoger op te zoeken. In Emmen ligt de Van Selbachstraat, wat een eerbetoon is aan Johan van Selbach (1483 – 11 januari 1563) was kastelein van Coevorden, drost van Drenthe, bestuurder (gubernator) van de gebieden (tractuum) Drenthe en Twente (Trentae et Zuentae) en bevelhebber (praefectus) van de zeer sterke burcht Coevorden.
In de stad Groningen ligt de Ulgersmaweg. De Ulgersmaweg is genoemd naar het Huis Ulgersma, tot 1787 aan het einde van de huidige Pop Dijkemaweg. De naam Ulgersma is afgeleid van Ulger, onder meer in 1323 burgemeester van Groningen. Het geslacht Ulgersma leverde in de loop van de eeuwen talrijke burgemeesters en andere regenten aan de stad.
Het Friese Sint Johannesga wordt opgeluisterd met een straatnaam voor Hendrik Jan Textor. Deze Fries was al voor de oorlog betrokken bij het onderbrengen van zogenaamde Deutsche Emigranten; zij die zich onder geen voorwaarde konden verenigingen met het regime van Hitler.
Afsluitend. Park De Luwe Stek in Waarland. Waarland is een dorp in de gemeente Schagen, het park is een recreatiepark. Mooie locatie om een werkweek te eindigen.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.