apr
27
2015

Dordrecht

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

De koning vierde vandaag zijn verjaardag in Dordrecht. Een botenparade, een les geschiedenis over godsdienstvrijheid in de zeventiende eeuw, een mini-Bach-festival, moderne muziek. Geen prinses Beatrix, geen prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. Wel de neven Pieter-Christiaan en Bernhard junior, met hun echtgenotes Anita en Anette. Ook broer Constantijn met Laurentien was aanwezig. En natuurlijk de prinsesjes. Wat is een nationale feestdag zonder de kinderen?
De kerk waar het mini-Bach-festival werd gehouden, was de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dordrecht. In deze kerk werd in 1618/’19 de beroemde Synode Van Dordrecht gehouden. Tijdens deze kerkvergadering werd opdracht gegeven voor de officiële vertaling van de Bijbel. Het resultaat, de Statenbijbel of Statenvertaling, werd twee decennia later gepresenteerd.
Tijdens dezelfde synode werd heftig gediscussieerd over het conflict tussen Arminius en Gomarus. De eerste had kritiek op de leer van de predestinatie, de laatste verdedigde het calvinisme met huid en haar. De volgelingen van Arminius werden de Arminianen genoemd en zijn de voorouders van het Remonstrantse Broederschap. De volgelingen van Gomarus waren de Gomaristen en schreven onder meer het verdedigingsstuk De Dordtse Leerregels.
“Koningsdag nieuwe stijl” eindigde met het zingen van het Wilhelmus. Twee coupletten, behalve het bekende eerste couplet volgde vers 6: Mijn schild ende betrouwen / zijt Gij, o God mijn Heer. Het gros van het publiek kende dit vers niet en zong niet mee; de jonge prinsesjes kenden de tekst wel en zongen met overtuiging mee.
Zo kan het dus ook.
Koningsdag is achter de rug. Een mooie dag dus. Nationaal gevierd in Dordrecht.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.