jan
31
2016

Drie boeken

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Dit weekeinde heb ik drie boeken gelezen die elkaar in zekere zin overlappen. ‘Boek’ is voor alle drie vooral de vorm waarin ze zijn uitgegeven, elk op zich is het een essay, een schotschrift en een blauwdruk.
Laat ik met het essay beginnen. Het gaat om Mooi Werk van managementsgoeroe en publicist Ben Tiggelaar. Dit essay verscheen in het kader van de Maand van de Spiritualiteit. In het kleine boekje bespreekt de trainer en schrijver de vraag wat werken plezierig, goed en zinvol maakt. Aan de hand van psycholoog Martin Seligman maakt Tiggelaar een drieluik voor het werk: plezierig werken, goed werken en zinvol werken. Zoals de auteur zelf in een radioprogramma zei: “Elkaar en de wereld tot bloei brengen. Mooi werk!”

Moraal van het verhaal: je moet doen waar je plezier aan beleeft, wat je goed kunt en wat je zin geeft. Deze moraal komt tot uitdrukking in het schotschrift De Lezer Is Niet Dood van Alex Boogers. De Rotterdammer betoogt dat de toekomst van het (fysieke) boek niet ligt in de overbekende literatuurlijsten en zichzelf plagiërende schrijvers in talkshows. Nee, de toekomst ligt er in dat de nieuwe verhalen op schrift worden gesteld. Verhalen waar de huidige generaties zich in kunnen vinden. Niet meer per sé de oorlogsverhalen, maar de verhalen van de jongeren – ongeacht hun achtergrond, kwaliteiten en toekomst.

Dit verhaal van Boogers wordt min of meer in uitvoering gebracht door Sjuul Paradijs, voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf. Nadat de jurist in mei 2015 het veld moest ruimen bij Neerlands grootste ochtendkrant, startte hij zijn eigen blog en sinds deze maand zijn eigen online mediabedrijf Trusted Media. Van dit bedrijf geldt Ga Uitgeven! als een ‘regeringsverklaring’.
Wat zij doen, is dit: “Trusted Media loopt voorop in een onomkeerbare beweging die komt omdat iedereen tegenwoordig uitgever kan zijn. Dat dankzij de digitale revolutie en de opkomst van de sociale media. De rol van de traditionele media als poortwachter verwatert omdat mondige consumenten zelf wel bepalen waar ze hun goede verhalen vandaan halen. Zolang het maar authentiek en aanraakbare verhalen zijn. Dat mag met recht een revolutie in de media genoemd worden.”
Waarvan akte.

Naar aanleiding van:
Ben Tiggelaar – Mooi werk, Uitgeverij Business Contact, eerste druk, 2016
Alex Boogers – De lezer is niet dood, Uitgeverij Podium, eerste druk, 2015
Sjuul Paradijs & Jan-Kees Emmer – Ga Uitgeven! Staatsgreep in de media, Trusted Media, eerste druk, 2015

Tags // , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.