feb
25
2018

Dwarsverbanden: Gloeiende kolen

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

In Rotterdam staat de Pauluskerk. Een indrukwekkend gebouw. Het futuristisch ogende gebouw van de Pauluskerk werd op 2 juni 2013 door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb geopend. En doet dienst als een multifunctionele accommodatie. Dat is de huidige Pauluskerk.
De eerste Pauluskerk werd aan de Mauritsweg in het centrum in 1960 in gebruik genomen door de hervormde gemeente Rotterdam en werd in 2007 gesloopt. Misschien heet de Pauluskerk wel de Pauluskerk, door het motto dat op het eerste gebouw stond vermeld: Overwin het kwade door het goede.
Het is een citaat van de apostel Paulus. Hij schrijft deze zin op in de brief aan de Romeinen. Deze zin komt voor in een verhaal over oprechte liefde (Romeinen 12). De heidenapostel schrijft onder meer: “Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal het vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’
Gerard Koolschijn is een Nederlands classicus en schrijver. Hij schreef onder meer Geen sterveling weet, een autobiografische roman over zijn gereformeerde jeugd. Ook vertaalde hij in 2009 de brief van Paulus aan de Romeinen. Het genoemde citaat uit die brief vertaald Koolschijn als volgt:
“Niet uzelf wrekend, geliefden. Nee, laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven: Aan mij de wraak, ík zal vergelden, zegt de heer.
Maar als uw vijand honger lijdt, geef hem brood. Als hij dorst heeft, geef hem drank. Want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
Laat u niet overwinnen door het slechte, maar overwin het slechte met het goede.”
Het ‘gloeiende kolen’-citaat dat Paulus aanhaalt, is dus niet van de brievenschrijver zelf. Hij heeft het niet zelf gevonden. Of nou ja, hij heeft het wel zelf gevonden. Het is namelijk een tekst uit Spreuken 25, het zin de verzen 21 en 22. Paulus genoot zijn opleiding als leerling-farizeeër aan de voeten van Gamaliël, een ruimdenkend en zeer gematigd lid van het Sanhedrin, de joodse religieuze rechtbank. Paulus was daardoor bekend met het Oude Testament.
En daar vond hij dus die spreuk van koning Salomo.
Wat dus weer de context geeft, om het kwade met het goede te overwinnen.
Een mooi motto voor een kerk in een achterstandsgebied.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Paulus aan de Romeinen, vertaald door Gerard Koolschijn met medewerking van Henk Flinterman, tweede druk, uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2010

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.