mrt
19
2016

Eersteling

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Kees Smit is predikant in Dokkum. In de voorbereidingen naar Pasen, stuitte de gereformeerd-vrijgemaakte dominee elk jaar weer op dat opmerkelijke Paaslied: Weest gegroet gij eersteling der dagen. Een mooi lied, maar tekstueel sterk verouderd. Omdat Smit het lied wel door zijn gemeente wilde laten zingen, heeft hij van de tekst in deze 40-dagentijd een hertaling van gemaakt.
De oorspronkelijke tekst werd geschreven door Jan Jacob Lodewijk (de bekende J.J.L.) ten Kate en stond in het Liedboek voor de Kerken 1973. In het nieuwe Liedboek is dit lied niet opgenomen, mogelijk vanwege het wat verouderde vocabulaire. Smit publiceerde zijn hertaling op zijn eigen website, waar ik de tekst vanaf heb geplukt.
Het Zondagslied luidt in de bewerking als volgt:

1
Goedemorgen, eerste van de dagen,
onze Heer is opgestaan,
heeft de macht van dood en hel verslagen,
morgenlicht breekt stralend aan!
Jezus, schijn in ons gebroken leven
uw genezend licht, doe ons beleven
dat uw toekomst ons vast kust:
ongestoorde sabbatsrust!

2
Als U spreekt, o Redder van ons leven,
moet de dood ons laten gaan,
zal door krachten die uw Geest wil geven
zin in zonde ons vergaan.
Leer ons achter U ons kruis te dragen
en gestorven leven alle dagen,
met U opgewekt steeds weer
ons op U te richten, Heer!

3
Als een eind komt aan dit korte lijden,
wanneer ik mijn ogen sluit,
zal de Morgenster mij veilig leiden,
kijk ik straks mijn ogen uit.
Rust en vrede zult U ons dan geven,
nooit meer sterven, altijd met U leven,
Vader eeuwig dankbaar zijn,
Jezus schenkt ons brood en wijn!

hertaling door Kees Smit
Dokkum, 40 dagentijd 2016

Tags // , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.