mei
11
2017

Eindexamen

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

De eindexamens zijn weer begonnen. De gymzalen zijn omgebouwd tot lokalen, waar tieners hun kennis en kunde mogen etaleren. Mijn eigen eindexamens dateren alweer van 2002 en 2005, toen ik respectievelijk mavo- en havo-examen deed. Beide middelbare onderwijzen rondde ik voldoende af, waarna de studie Journalistiek volgde.
Tijdens mijn stage als regioverslaggever bij Dagblad De Stentor/Veluws Dagblad, heb ik in examentijd een aantal scholen rondom Harderwijk bezocht. Scholieren gevraagd naar hun ervaringen bij hun examens. Het was de derde keer dat ik een schriftelijk eindexamen heb meegemaakt. En de laatste keer.
Met name aan mijn tijd van het mavo-examen heb ik mooie herinneringen. Ik rondde de mavo af met zeven voldoendes en deed eindexamen in de vakken Nederlandse taal, Engelse taal, Duitse taal, geschiedenis en staatsinrichting, aardrijkskunde, economie en wiskunde. Wat ik me nog herinner van het mavo-examen, was dat we voor elk onderdeel twee uur de tijd kregen om het examen te maken. We zaten elke aflevering (soms twee per dag) in de gymzaal, waar we minimaal één uur verplicht waren te verblijven.
Na een half uur kregen we in de zaal bezoek van de conciërge, de heer Korf. Hij had voorafgaand aan de examens al de bestelling opgenomen, en bracht bij elke leerling een kopje thee of koffie (al dan niet met melk en suiker). Wat een service – ik kon mijn kopje koffie in alle rust en ontspannenheid op drinken, omdat ik mijn examens vaak al binnen het half uur had afgerond.
Dat is vijftien jaar geleden. Een half leven terug. Ik hoef deze tijd niet per se meer overnieuw te doen. De herinneringen zijn ruim voldoende.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.