mei
14
2020

Feitsma vertrekt

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Sjoerd Feitsma stopt als wethouder in Leeuwarden. Hij wordt directeur van Platform ACCT, het arbeidsmarktplatform voor de culturele en creatieve sector.
Sjoerd Feitsma was sinds maart 2006 politiek actief. Eerst als raadslid voor de PvdA, later als fractievoorzitter en sinds februari 2014 als wethouder met onder meer financiën en cultuur in de portefeuille. In zijn functie als cultuurwethouder was hij mede-verantwoordelijk voor het Culturele Hoofdstadjaar 2018.
Feitsma verlaat de Leeuwarder politiek op een ‘ongelukkig moment’. De gemeente moet de komende jaren bezuinigen, onder meer op de WMO – een onderdeel dat ook deels in de portefeuille van Feitsma zit. Culturele instellingen als Neushoorn en De Harmonie hebben door de coronacrisis intussen grote tekorten opgelopen.
In een persbericht dat zijn nieuwe werkgever ACCT heeft doen uitgaan, zegt Feitsma het volgende: “Het is een lastige keuze om nu weg te gaan, met alle onrust over de (financiële) gevolgen van corona. Maar de kans om directeur te worden van een organisatie die zich op landelijk niveau hard maakt voor één van de belangrijkste basisvoorwaarden van de kunstensector is iets wat ik niet kon laten lopen. Ik wil heel graag de komende jaren met een fijn team, partners in de sector, werknemers en werkgevers een mooi programma neerzetten met als doel de arbeidsmarktpositie in die creatieve industrie en de kunst en cultuursector zichtbaar te maken en te verbeteren.”
In het huidige college van b. en w. is Feitsma de langstzittende wethouder.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.