apr
13
2020

Josephus

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.

Flavius Josephus – De Joodse Oudheden 18:63-64, vert. F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes). Amsterdam: Ambo, 1998.

Tags // , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.