okt
28
2022

Friese Poort en Friesland College

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd met de fusie tussen ROC Friese Poort en het Friesland College. De landelijke Commissie voor Macrodoelmatigheid had een advies gegeven en de minister heeft dat advies overgenomen. Daarmee is de fusie nu definitief.
Per 1 januari 2023 gaan het Friesland College en ROC Friese Poort bestuurlijk samen en 1 augustus 2023 volgt een volledige fusie. Deze fusie draagt, zo oordeelde de commissie, bij aan ‘het versterken van de positie van het mbo in de regionale economie en leidt naar verwachting tot een betere dienstverlening voor studenten, werkenden en werkzoekenden’.
In de aanvraag bij de minister verklaarden zo’n honderd maatschappelijke partners – instellingen, bedrijven en overheden – de fusie te ondersteunen.
Vanaf 1 januari 2023 vallen beide scholen onder hetzelfde College van Bestuur. De Raden van Toezicht hebben besloten dat dit college bestaat uit de huidige drie bestuurders van ROC Friese Poort en het Friesland College. Remco Meijerink vervult hierin de functie van voorzitter. Carlo Segers (bestuursvoorzitter Friesland College) en Alice Muller (bestuurslid ROC Friese Poort) maken het driehoofdige CvB compleet.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags // , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.