sep
23
2018

Fryske Fesper 

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Toen ik ruim zes jaar geleden in Leeuwarden kwam wonen, oriënteerde ik mij ook op het religieuze leven in de stad. Zo ontdekte ik onder meer de Fryske Fesper, een Friestalige avonddienst. Deze diensten vinden plaats in de Waalse Kerk, een rijksmonument, elke vierde zondag van de maand.
Een Waalse kerk is een calvinistische kerk in de Nederlanden en de voormalige koloniën, waarvan de leden oorspronkelijk uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk stammen en waarbinnen de voertaal het Frans is. Leden van deze kerken, hugenoten dus worden Waals hervormd (Frans: Réformé wallon; voor 1815 ook ‘Waals gereformeerd’) genoemd en werden lange tijd onderscheiden van de Nederduits hervormden, die Nederlands als voertaal gebruiken.
In die eerste dienst waar ik bij was, ging dominee D. J. Wassenaar uit Hellendoorn ging voor. Hij citeerde tijdens die samenkomst onder meer de scheepsarts en dichter Jan Jacob Slauerhoff dichtte in ‘Woninglooze’:

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen
Zoolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

(Uit: © J. Slauerhoff – Op aarde niet en niet op zee, 100 mooie gedichten gekozen door Henny Vrienten, Nijgh & Van Ditmar, 2004)

Toen ik in 2014 ouderling werd in mijn eigen gemeente, bezocht ik de Fryske Fespers niet meer. Tot aan vandaag, omdat mijn ambtstermijn er op zit. Ik heb weer extra tijd. Het toeval wil dat ik vandaag een essay las van Piet Gerbrandy over Bob Dylan, waarin hij Slauerhoff parafraseert.
Vandaag was ik weer terug in de Waalse Kerk. De eerste dienst van het nieuwe seizoen.
Tijd voor it wurd fan us Heit yn’e taal fan us Mem.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.