apr
19
2019

Gedenkteken Joodse martelaren

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

LEEUWARDEN Voor tien Joodse slachtoffers uit Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog wordt zondag 28 april in het Westerpark (Vossepark) een informatiepaneel onthuld.
In dit Leeuwarder park werden 11 april 1942 door een onbekende middelbare scholier vier bordjes met daarop de tekst ‘Voor Joden verboden’ meegenomen. De Duitsers pakten als vergelding tien vooraanstaande Joden op. Niemand van hen keerde terug. Ze worden wel de eerste Joodse martelaren van Friesland genoemd.

‘Net by it grutte publyk bekend’
Het is mede aan journalist Auke Zeldenrust uit Leeuwarden, die het verhaal tegenkwam tijdens het schrijven van het boek de Joodse Bruiloft, te danken dat er nu een gedenkteken komt. “It ferhaal wie by deskundigen wol bekend, net by it grutte publyk. Mar it is sa bysûnder, sa bizar. De wraak wie sa bûtenproporsjoneel.”
Zeldenrust zocht contact met Hans Groeneweg, directeur van het Fries verzetsmuseum. Op initiatief van het museum en de organisatie van het Bevrijdingsfestival is het paneel gemaakt. Zeldenrust is blij met die gedenkplek. “It is in prachtich park. As je dêr rinne, meie je best ris by sa’n ferhaal stilstean.”
“It wienen foaroansteande minsken dy’t oppakt waarden foar dy died. Dat de Dútsers tsien Joaden oppakten is nei alle gedachten net foar niks. Tsien is yn it Joadendom it minimale oantal mannen dat oanwêzich wêze moat foar in religieuze byienkomst. It kin hiel best dat se tocht ha: dan pakke we der tsien op.”
Parken, zwembaden, bibliotheken, schouwburgen, musea, markten en andere openbare plaatsen waren sinds 15 september 1941 door de bezetter voor Joden verboden verklaard.

Wie was die dader?
Wie was die dader? “Ik bin der yn argiven ek net achter kaam wa’t it wie,” zegt Zeldenrust. In de rapporten las hij dat de vader van de scholier zich nog op het kantoor van de Sicherheitsdienst heeft gemeld om de Duitsers op andere gedachten te brengen. Hij vertelde dat zijn zoon geen verkeerde bedoelingen had en voor de actie geen onschuldigen gestraft hoefden te worden, maar de Duitsers waren niet te vermurwen.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags // , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.