feb
05
2019

Gegrift

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Vanaf vandaag kunnen doodgeboren kinderen worden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Voor ouders van deze kinderen een bijzonder moment. Want het niet-kunnen inschrijven betekent dat het nageslacht niet wordt geregistreerd. Wel geboren maar niet levende kinderen: ze zijn er wel degelijk, maar geen instantie kent ze.
De ouders des te meer.
Goed dat, met terugwerkende kracht, deze kinderen ook formeel hun naam krijgen. Namen geven betekenis aan iemands bestaan. Noem mijn naam en ik besta. Daarom is het ook van belang dat namen van slachtoffers, van oorlogen of geweld, blijvend worden genoemd. Het is zinvol om ze bij hun naam te noemen.
Ze hebben bestaan.
Niet dat de personen voortleven in het noemen van de namen.
Wel dat ze aanwijsbaar zijn. Dat ze geleefd hebben. Kijk maar, dit is hun naam.
Alsof ze in de handpalmen staan gegrift.

Tags // , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.