mei
09
2015

Gekend

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

De afgelopen week werd in de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen een evangelisatieproject gehouden. De organisatie van dit stadsproject was in handen van een aantal vrijwilligers uit de Morgenster-kerk. Als pastor mocht ik elke middag een Bijbelstudie houden met de vrijwilligers. Waar heb je het dan over, tijdens zo’n week?
Zaterdag, de dag voorafgaand aan het project, hebben we nagedacht over 1 Korintiërs 13. Eén vers stond centraal: vers 12B. Straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben, staat in dat vers. Dát is liefde, dat we zelf gekend zijn.
Maandag hebben we gesproken over Hebreeën 11, de geloofshelden. De genoemde helden zijn inmiddels overleden (het was immers Dodenherdenking), maar ze waren wel bekend en werden met naam en toenaam genoemd. Hun God is een God van levenden, ondanks dat ze zijn overleden. Deze wolk van geloofshelden mag ons inspireren.
Dinsdag was het Bevrijdingsdag, en stond de wet (de Deuteronomium-versie) centraal. We mogen elke week één dag rust houden, om niet opnieuw slaaf te worden – van werk of geld.
Woensdag stonden we stil bij Handelingen 17 vers 16 tot 34, waarbij Paulus zijn boodschap laat aansluiten bij wat het publiek wel kent. Mooi om in dit gedeelte te lezen dat ook hier mensen, genoemd bij hun naam, bekeerd zijn – mede dankzij Paulus’ evangelisatiewerk.
Donderdag lazen we een gedeelte uit Filippenzen 4, de verzen 1 tot 9. Ondanks alle verdrukking en vervolging, draagt Paulus de Filippenzen op om vreugdevol te zijn en hierin vol te houden. Ook als je begrijpelijke reactie is dat je wraak wilt nemen. Op die manier wordt Christus’ komende koninkrijk al een stukje zichtbaar op aarde.
Vrijdag was de afsluitende dag. Toen was het gelezen gedeelte Johannes 1, de proloog waarin de evangelist vertelt over de goddelijke natuur van Jezus. En laat Johannes zien dat we God kunnen kennen door Zijn Zoon. Als afsluiting hebben we geluisterd naar het lied Ken Je Mij, gezongen door Trijntje Oosterhuis. Dit lied is een bewerking van psalm 139, opnieuw vertaald door Trijntjes vader Huub.
Ik heb in het stadsproject vanuit de Morgenster-kerk een kleine bijdrage mogen leveren. Maar ik was dankbaar voor dit kleine schakeltje. Of het werk effect heeft gehad? Ach, daar gaan wij niet over. We mogen zaaien en water geven, maar de oogst is aan Hem.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.