okt
04
2020

Gerbrandyweg

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

De herinrichting van de Leeuwarder Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg zal niet eerder dan 2022 worden uitgevoerd.
Henk Oly schrijft in zijn onvolprezen boek Leeuwarder Straatnamen over de her in te richten straat: “Pieter Sjoerds Gerbrandy (Goënga 1885 – Den Haag 1961) was in oorlogstijd minister-president van de Nederlandse regering in ballingschap. De weg grenst aan de Vrijheidswijk (die van recenter datum is), waar de straten vernoemd zijn naar verzetsstrijders.”
Zijn kleinzoon is Piet Gerbrandy, die in 2009 promoveerde bij Gillis Dorleijn op het proefschrift De gong en de rookberg over de poëzie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink. De handelseditie van deze dissertatie verscheen twee jaar later. De graad van Doctor in de Letteren werd Gerbrandy junior toegekend door de Rijksuniversiteit Groningen.
In 2018 verscheen van deze dichter en classicus de gebundelde essays onder de titel Grondwater. Hierin is ook zijn betoog Tussen Hoogland En Laagland opgenomen, over de toekenning van de Nobelprijs voor de Literatuur aan Bob Dylan.
Maar daar heeft de gemeenteraad vast niet aan gedacht, toen de begroting voor de herinrichting werd gemaakt.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.