aug
24
2014

Harold S. Kushner – Als ’t kwaad goede mensen treft

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

sVnjbosDWi5P7hmAMrUb

Harold Kushner (1935) is een gepensioneerd Amerikaans rabbijn. Nadat zijn zoon Aäron op 14-jarige leeftijd overleed aan progeria, werd Kushner gedwongen om opnieuw na te denken over het kwaad in de wereld. Het sterven van de kleine Kushner zette het goed-kwaad-beeld van pa totaal op zijn kop.
De rabbijn leefde tot aan Aärons dood met het idee dat de God van de Thora de Almachtige was. De Eeuwige heeft alles in Zijn hand, wat er gebeurt komt uit Zijn hand. Maar het bericht van progeria tastte dat Godsbeeld aan. Want Kushner, een eerlijk man naar eigen zeggen, trof geen enkel blaam. Waarom moest hij en zijn gezin zo lijden onder de agressieve ziekte van zijn zoon?
Kusher was een goed mens, zijn vrouw evenzo, en zijn kinderen was niets te verwijten. Waarom trof hem dan toch dit kwaad? Na een analyse van onder meer het boek Job en de evolutie-leer, concludeert de Joodse leider dat het God allemaal uit de hand is gelopen. God is geen almachtige, want als Hij dat wel was geweest, strafte Hij niet goede mensen met kwaad.
‘Almachtig’ betekent dat God ook het kwaad zou willen en zou toekennen aan de mens, en dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, God is de God die naast mensen komt staan en ze ondersteunen en kracht geven. Ingrijpen kan Hij niet, want in dat geval had Hij natuurlijk voorkomen dat goede mensen werden gestraft.
Dit vind ik een triest beeld. Er is totaal geen hoop voor de Joodse leraar. Geen uitzicht dat er uiteindelijk definitief wordt ingegrepen door de Voorzienige. Niet het vertrouwen dat er niets buiten Gods wil omgaat – wat nog iets anders is dan dat Hij ook het kwade aan de mensheid toekent. Je zou wensen dat Kushner weer op zijn oude denkbeelden terugkomt.

N.a.v. Harold S. Kushner – Als ’t kwaad goede mensen treft, uitgeverij Ten Have Baarn, derde druk 1984

Tags // , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.