mrt
13
2019

Het vegeten evangelie

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Reinier Sonneveld heeft eind vorig jaar een nieuw boek op de markt gebracht: Het Vergeten Evangelie. Het is een voorlopige conclusie van zijn denken, meldt de achterflap. In dit boek werkt hij het theologische model van Christus Victor uit, dat zegt dat Jezus de barrières tussen God en mens overwonnen en zo een nieuwe samenleving tussen God en mens mogelijk gemaakt.
Eerst maar even de titel. Het evangelie slaat niet zozeer op een Bijbelse biografie, zoals we dat kennen van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het is ook niet een levensbeschrijving in het kader van bijvoorbeeld het gnostische geschrift van Judas Iskariot, de verrader van Jezus. Het gaat bij Sonneveld om de blijde boodschap, het goede nieuws, ui-jan-gè-lie-jon.
Het vergeten zit ‘m in het ondergesneeuwde karakter van dat goede nieuws. Pas de laatste decennia is weer aandacht voor een uitwerking, dat in de eerste eeuw na Christus gemeengoed was. Pas later kwam een ander dominerende theologie om de hoek kijken.
Dit vergeten evangelie, de ondergesneeuwde goede boodschap volgens Sonneveld, is dat van de overwinnende Gezalfde. De Mensenzoon die het kwaad overwint. Niet per sé als verzoening door voldoening – wat een onderdeel van Christus Victor kan zijn. Het kwaad is een overkoepelend thema, waar zonde deel van uit maakt.
Op zich een heldere uitwerking. Dag mag ook wel van een theoloog en filmmaker. Maar hier zit ‘m ook gelijk de crux. Want Sonneveld maakt van het evangelie een verhaal. De Bijbel denkt in verhalen, is een zin van Sonneveld. Daarmee wordt de afstand naar wijlen Nico ter Linden overbrugbaar.
Daar staat tegenover dat de schrijver een aantal keer expliciete uitspraken doet over Jezus, Zijn God-zijn, het verlossende werk
Enfin. Sonneveld heeft het stof van Christus Victor heeft geblazen. Dat is ook al wel wat waard.

Tags // , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.