apr
08
2019

Hilburn Cash

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Sommige boeken staan een tijd in de kast voordat ze eindelijk gelezen worden. De biografie over Johnny Cash, van de hand van Robert Hilburn, is in mijn geval een voorbeeld daarvan. Vorig jaar kocht ik een exemplaar tijdens Book Store Day, de dag om de onafhankelijke boekenwinkel te vieren. Ter gelegenheid van dit feestje worden mooie boeken uitgebracht. Eén dag per jaar met exclusieve uitgaven, beperkte oplagen, signeersessies, schrijversoptredens en nog veel meer.
Een puike biografie, zeker. Eerst even iets over de vertaling, verzorgd door Conny en Vera Sykora. Het duo (zussen?) volgt zeer nauw de Amerikaanse brontekst. Dat uit zich onder meer in de interpunctie uit het land aan de andere kant van de grote plas. Zo vind je een komma aan het einde van een opsomming, die plek waar het woordje ‘en’ het laatste deel uit die opeenvolging inluidt.
Ook sommige Amerikaanse termen worden vrij letterlijk overgenomen. Chuchsongs worden kerkzangen, wat natuurlijk zo is, hoewel ‘gezangen’ een gangbaardere term is in het kerkelijke jargon. Of neem het bijvoeglijk naamwoord Baptist, door de Sykora-dames overgezet naar het Nederlands als ‘doopsgezind’: letterlijk klopt dat, maar in het Nederlands bestaat een groot verschil tussen de baptisten, een orthodoxe stroming, en de doopsgezinden, een vrij rekkelijke beweging. Beide kerkgenootschappen zijn wederdopers, maar een baptist zal zich niet gauw doopsgezind noemen.
Dan de biografie zelf. Veel aandacht besteed Hilburn aan de eerste grofweg veertig jaar van het leven van The Man in Black: toch wel 3/5 uit het boek. De overige dertig jaar wordt gevoelsmatig in sneltreinvaart behandeld, waarbij vooral de vermaledijde jaren 80 een ondergeschoven kindje vormen. Geen wonder, want dat waren ook de uiterst magere jaren uit ’s mans carrière.
De vuistdikke levensbeschrijving door Hilburn is uitstekend materiaal om op een goede degelijke manier inzicht te krijgen in J.R. Cash.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.