dec
02
2019

Nederlandse Letterkunde

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

De Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) heeft vanaf dit weekend weer een hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde, nadat de opleiding Neerlandistiek eerder dit jaar werd opgeheven.
De nieuwe positie, de zogeheten Multatuli-leerstoel, zal bekleed worden door dr. Jacqueline Bel, universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde. De leerstoel is in het leven geroepen door het College van Bestuur van de VU na een pleidooi van journalist en neerlandicus Elsbeth Etty in de Volkskrant van 28 februari 2019.
De opleiding Neerlandistiek van de VU worstelde al jaren met dalende studentenaantallen. Begin dit jaar waren er nog maar zes eerstejaars studenten. Te weinig, achtte het bestuur van de universiteit, en de bacheloropleiding werd opgeheven. Op landelijk niveau speelt hetzelfde probleem. In tien jaar tien viel het aantal studenten terug van zeshonderd naar krap tweehonderd. Neerlandici maken zich daarom zorgen over het voortbestaan van hun vakgebied.
“Een Nederlandse universiteit zonder het vak Nederlands is geen universiteit,” schrijft Elsbeth Etty. De benoeming is volgens haar bedoeld om ‘de moderne Nederlandse letteren de plaats te geven die het vak aan een klassieke universiteit verdient’. De Multatuli-leerstoel is bedoeld om het vak Nederlands aan de VU te behouden nu er geen bacheloropleiding Nederlands meer is. Daarvoor zal Jacqueline Bel onder meer colleges moderne Nederlandse literatuur geven aan de masterstudenten en in de nieuwe Schrijfacademie, een minor die openstaat voor studenten uit andere opleidingen aan de VU.

Multatuli nog altijd relevant
De leerstoel heeft niet toevallig de naam van Multatuli gekregen. Etty, zelf voorzitter van het Multatuli Genootschap, schrijft dat de betekenis van de vaderlandse schrijver Eduard Douwes Dekker onomstreden is. Zijn werk is volgens haar nog altijd relevant vanwege de manier waarop hij onder het pseudoniem Multatuli misstanden in de Nederlandse koloniën aankaartte. Jacqueline Bel houdt 2 maart 2020, precies tweehonderd jaar na de geboorte van Dekker, haar inaugurale rede.
Jacqueline Bel is al achttien jaar werkzaam als docent aan de VU. Zij publiceerde vorig jaar samen met Rick Honings van Universiteit Leiden en Jaap Grave van de Freie Universität Berlin het boek Multatuli nu – Nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker. In 2015 schreef zij het veelgeprezen Bloed en rozen, een Nederlandse literatuurgeschiedenis van de jaren 1900 tot 1945.

Bron: de Volkskrant

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.