nov
25
2018

Hoor!

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

De dominee preekte vanmorgen over de geloofsbelijdenis van de Joden. Volgens de Nieuwe Bijbelvertaling staat in deze belijdenis: Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. (Deuteronomium 6: 4 – 9)
Het is toeval, denk ik. Maar deze tekst staat ook op een boekenlegger, dat wij ter herinnering meekregen uit het klooster van Westmalle. Wij waren op uitnodiging in dit Vlaamse klooster, vanwege de monastieke professie en monnikswijding van broeder Joël, een van de Rotterdamse kloosterlingen. Op zijn kaart staat een net iets andere tekst:

Shema Israël

De Ene is onze God
de Ene alleen!

Liefhebben zul je
de Ene
je God
met heel je hart
heel je ziel
en met al je macht

Wezen moeten deze woorden
die Ik je heden gebied
op je hart
binden op je hand
en merkteken wezen
tussen je ogen

Als protestantse jongens zoals wij dat zijn, was zo’n ceremonie een bijzondere belevenis. Een monnikswijding is niet iets wat wij kennen in onze traditie. De aandacht voor het kloosterleven mag zich weten van een bloeiende belangstelling. Maar het afleggen van de professie is nog iets heel anders.
Zo’n monnikswijding heeft invloed op de dag. Een aantal diensten zijn geannuleerd, en de eucharistie, waarin deze plechtigheid plaatsvindt, is vervroegd. In principe wordt de liturgie van de mis gebruikt, aangevuld met rites voor de monnikswijding. Met de nodige gebeden en formulieren.
Tijdens de professieritus en monnikswijding neemt vader abt plaats in zijn zetel voor het altaar. De betreffende broeder gaat naar voren om zijn verlangen om monnik te worden, aan vader abt voor te leggen. Daarna gaat de broeder terug naar zijn plek in de koorbanken, waarna de abt de homilie, de preek, houdt.
Daarna volgt een ondervraging, waarbij de broeder moet aangeven dat hij bereid is dit nieuwe leven te volgen, volgens de Regel van Sint-Benedictus en zoals “onze cisterciënzervaders die voorhouden”. De monnik wil dit, waarna de oorkonde wordt ondertekend en voorgelezen. Daarna volgt een zang van de monnik aan de Heer, afgewisseld met het zingen van dezelfde tekst door de gemeente: Neem mij aan, Heer, volgens uw woord en ik zal leven, en stel mij niet teleur in mijn verwachting.
De monnikswijding volgt, waarbij alle heiligen en apostelen afzonderlijk worden aangebeden om te horen en te redden. Vervolgens een wijdingsgebed en de bekleding met de witte kovel. Een vredeskus eindigt dit ritueel, gevolgd door br. Joël, die bij de medebroeders knielt en vraagt: ‘Bid voor mij, broeder’. De betreffende broeder helpt hem recht, geeft hem de vredeswens en zegt bijvoorbeeld: ‘De Heer zegene en beware u’. Als dit is gebeurd, wordt de mis gevierd. Br. Joël, die deze wijding heeft ontvangen, heeft een rol in de Dienst van de Tafel als assistent/misdienaar.
Nogmaals, bijzonder om zoiets mee te maken. Indrukwekkend, jaloersmakend, hoe je je leven op deze manier in dienst stelt van God.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Tags // , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.