mrt
05
2017

Ik heb geen handen…

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Midden in Duitsland staat de Ludgeruskerk, vernoemd naar de eerste missionaris in dit gebied. Tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog werd de kerk een ruïne. Tussen de brokstukken vond men een beeld van Jezus aan het kruis terug, maar zonder armen. De kerk werd herbouwd en de beschadigde Jezus opnieuw opgehangen, maar zonder dat het beeld was gerestaureerd, eeuwig verbonden met alle beschadigde mensen. Waar eens zijn armen waren, staat nu links: ‘Ik heb geen handen’ en rechts: ‘dan die van jullie’.

Uit: Meint R. van den Berg – Hij nam het kruis en ging…, uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, 2011, bewerking door Reinier Sonneveld

Tags // , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.