nov
09
2017

Ik, robot

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

De Nederland Leest-editie van 2017 bestaat uit het boek Ik, Robot van Isaac Asimov. Het boek bestaat uit 9 korte verhalen over robots, die onderling met elkaar verbonden zijn. De verhalen, in dit geval. De Nederlandse schrijver Ronald Giphart heeft een tiende bijdrage geleverd aan deze gelegenheids-uitgave.
Ik kan er veel over zeggen. Doe ik nu niet. Wat ik wel doe, is drie dingen aanhalen uit het boek. Drie dwarsverbanden, zo je wilt.
De eerste gaat over burgemeesterskandidaat Quinn, die geen vekiezingscampagne voerde. “Evenmin als Napoleon bij Austerlitz ook maar één trekker overhaalde.” Austerlitz. Mooie plek, ik ken het van de diverse concertbezoeken van Ernst Jansz en CCC.
De tweede is de regel van de taal van de Noordelijke Sfeer uit het afsluitende verhaal: “Wat geschreven is is wat gebleven is.” Het echoot de uitspraak van stadhouder Pontius Pilatus, die een Joodse rabbi aan het begin van onze jaartelling aan het hout spijkerde. Zijn oordeel stond vast: “Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven” (Quod scripsi, scripsi) zei Pontius Pilatus in het Johannes-evangelie.
En afsluitend, de robot Susan Calvin. Haar achternaam is een anglicisme van de Zwitserse kerkhervormer Johannes Calvijn. Maar misschien denk ik te ver.

Tags // , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.