jul
08
2018

Indruk #10

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Mijn broer Stefan daagde me uit. Hij daagde me uit om dagelijks een foto te plaatsen van een elpee. Het moet een plaat zijn die indruk op me heeft gemaakt en die ik nog steeds luister. Verder zonder enige omschrijving. Leuke uitdaging, die ik graag wil aangrijpen. Maar dan wel onder mijn eigen voorwaarden, zo ben ik dan ook wel weer.
Het Bijbelboek Job is zo’n boek dat diepe indruk op mij maakte. Job was een rijk man, rijk gezegend met tien kinderen en een groot bezit. En hij was een rechtvaardig man. Zo offerde hij elke dag voor zijn kinderen, want ze zouden wel eens iets verkeerds gedaan kunnen hebben. Zijn bezit en rechtvaardigheid is de inzet tussen de duivel en God.
Want volgens de duivel is Job zo godsdienstig vanwege zijn bezit. “Neem hem alles af, tot aan zijn gezondheid, en hij zal U vervloeken,” is de hypothese van de duivel. God neemt deze handschoen op en geeft de duivel alle ruimte om Job te pakken. Alleen zijn leven, daar moet de gevallen engel van af blijven.
Job heeft van deze hemelse confrontatie geen weet. Hij weet niet waarom hij het opeens zo zwaar te verduren krijgt. Mevrouw Job weet dat ook niet en verlaat van lieverlee het huis. Ook de drie (later) vier vrienden van Job weten het niet. Als zij bij Job langs komen, zijn ze zo ontredderd dat ze een week lang geen stom woord uitbrengen.
Als na een week Job zijn ellende ter sprake brengt, opent vriend Elifaz als eerste het bal. De vrienden zijn helder. God is rechtvaardig, dus als iemand zo wordt gestraft als Job, dan kan het niet anders of Job moet wel gezondigd hebben. Zo werkt het: zonde → straf. Geen straf zonder zonde, zo redeneren de vrienden. Job niet, want Job weet van zijn onschuld.
Wat mij zo trof in dit boek, is het slot van Job. Als Job door God zelf ter verantwoording is geroepen, beseft de man zijn grote woorden. Wat mij trof is het slot van dit boek, waarin God aan de vrienden de opdracht geeft om Job als middelaar te laten fungeren, zoals Job dat ook al voor zijn kinderen deed. “’Welnu, neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job, zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande, ook al hebben jullie niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job.’ En Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma deden zoals de HEER had gezegd en de HEER was Job goedgezind.” (Job 42: 8-9).
Toen ik dit gedeelte voorlas na het middageten tijdens een week E&R in Paasloo, schoot ik bijna vol. Dit is evangelie. Job als oudtestamentische middelaar.

20160101-een-nieuw-jaar-een-nieuw-bijbelboek-header-e1451681489235-720x340

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.