sep
20
2018

Indruk #17

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Mijn broer Stefan daagde me uit. Hij daagde me uit om dagelijks een foto te plaatsen van een elpee. Het moet een plaat zijn die indruk op me heeft gemaakt en die ik nog steeds luister. Verder zonder enige omschrijving. Leuke uitdaging, die ik graag wil aangrijpen. Maar dan wel onder mijn eigen voorwaarden, zo ben ik dan ook wel weer.
Bijbelboeken vallen ook onder de ‘Indruk’. De Bijbel als geheel is weliswaar indrukwekkend, maar om die in zijn totaliteit te bespreken, is gelijk weer zo overdreven. In dit geval gaat het mij om het Bijbelboek Job. Ik lees het boek met een willekeurige regelmaat, waaronder een keer tijdens E&R Paasloo.
Als teamleider had ik de gelegenheid om veel uit de Bijbel te lezen. En na mijn jaarlijkse bezoek aan Prediker, was het de tijd voor het Bijbelboek Job. De vrienden van Job, de Temaniet Elifaz, de Suhiet Bildad, de Naämathiet Zofar en de Buziet Elihu, hebben hun mond vol over de rechtvaardige straf van God.
Vlak voordat God Job dubbel zegent aan het einde van dit boek, spreekt Hij via Elifaz, de Temaniet, de vrienden aan: “Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job,” zegt God. “Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga naar Mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat Mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet doe naar uw dwaasheid; want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job.”
De mannen doen wat de Heere hun opdraagt, en Job bidt inderdaad voor zijn vrienden. Net als voor zijn kinderen indertijd, offert Job opnieuw voor de zonden van derden. Wat mij trof was het korte zinnetje “…en de Heere nam het gebed van Job aan”.
Wat mij hierin zo raakt, is dat God Zich inderdaad laat verbidden. In eerste instantie geeft Hij slechts een kleine opening: alleen Job kan namens jullie nog iets goed doen, en je mag hopen dat Job dat ook daadwerkelijk doet voor jullie. Op het moment dat Job het gebed en de offers doet opstijgen, is de Heere zo genadig dat Hij daadwerkelijk vergeeft.
Dat maakte indruk.

Tags // , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.