okt
01
2017

It Wurd fan us Heit

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

De dominee van dienst had een liturgie gemaakt met ‘Friese elementen’. Voor een kerk binnen de gereformeerde orthodoxie is dat een bijzonderheid. Kerkdiensten doe je niet in het Fries, maar in het Hollands. Zoals het Waals in België de overheersende taal is ten opzichte van het Vlaams, zo is het Hollands dat in Friesland. En dat terwijl het Fries sinds jaar en dag een officiële taal is, die gelijkstaat aan het Nederlands.
Maar de gereformeerd-vrijgemaakte kerken hielden het Fries lange tijd buiten de deur. Hoewel de laatste tijd wel meer ruimte is om ook in de kerk de Friese taal te gebruiken. It Wurd fan ûs Heit yn’e taal fan ûs mem – het Woord van onze Vader in de taal van onze moeder, in onze moederstaal.
Ik moet denken aan de begintijd toen ik in Leeuwarden woonde. In mijn oriëntatie op de kerken en geloofsgemeenschappen, ontdekte ik de Fryske Fesper. Elke vierde zondag van de maand wordt in de Waalse Kerk een Friestalige avonddienst gehouden. In de eerste dienst die ik bezocht, ging dominee D. J. Wassenaar uit Hellendoorn voor.
Hij preekte naar aanleiding van psalm 107 en citeerde in zijn overdenking ‘Woninglooze’ van de scheepsarts en dichter Jan Jacob Slauerhoff:

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen
Zoolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

(Uit: J. Slauerhoff – Op aarde niet en niet op zee – 100 mooie gedichten gekozen door Henny Vrienten)

Niks mis met Friestalige diensten. Ik mis de Fespers wel. Maar zolang ik nog ouderling ben binnen mijn eigen gemeente (nog één seizoen te gaan), moet ik mijn tijd goed en zorgvuldig inzetten. Na de zomer van 2018 zal ik weer elke maand naar de Waalse Kerk gaan.
Beloofd.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.