mei
22
2018

Jehova’s

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Als het regent in de maatschappij, dan drupt het in de kerk. Deze vuistregel geeft aan dat ontwikkelingen in de samenleving niet aan het volk des Heeren voorbijgaat. Als in de wereld het aantal huwelijk dat in een echtscheiding uitloopt toeneemt, zal dat in de kerk ook gebeuren – zij het op mindere schaal. Om maar eens een voorbeeld te noemen.
Hetzelfde geldt voor het seksueel misbruik. We kennen de verhalen van kinderdagverblijven en zwembaden. En als het in seculiere organisaties gebeurt, dan dus ook in de kerk. Zoals bij de katholieke kerk. Maar ook bij de Jehova’s Getuigen. Het bestuur van de gemeenschap van Jehova’s Getuigen gaat geen onafhankelijk onderzoek doen naar seksueel misbruik binnen hun gemeenschap. Het ministerie van Justitie en Veiligheid had daar meerdere keren op aangedrongen.
Dat kerken met seksueel misbruik zo worden uitgelicht, is begrijpelijk. Immers, kerken zeggen vaak dat zij zonder zonde zijn. Of in ieder geval hebben kerken het monopoly op het moraal. Als het dus in de kerk fout gaat, is het gauw ‘Links lullen maar rechts rijden’. Of ‘Schijnheiligen’.
Overigens is dat beeld wel aan het kantelen. Je hoort tegenwoordig meer dat de kerk juist een plek is zónder hoge pretenties. De kerk als instituut laat je inderdaad weten dat het anders kan en moet, maar het is ook de plek waar je weet dat je het niet zelf redt – je hoeft je in de kerk daarom niet beter voor te doen dan je bent.
Enfin.
Als het regent in de maatschappij, dan drupt het in de kerk.
Als het drupt in de kerk, dan regent het in de maatschappij.
Als in de kerk zulke verschrikkelijke dingen al gebeuren, hoe groot is dan de schade in de wereld?

Tags // , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.